Fen Bilimleri Enstitüsü

Duyuru

Lisansüstü Programdan İlişiğinin Kesildiğinin Bildirilmesi Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7, 12 ve 17nci maddelerinde öğrencilerin lisansüstü programını tamamlama süresi ile azami başarı koşul ve ölçütleri belirtilmiş olup, iş bu süreler sonunda başarısız olan veya programın gerektirdiği azami başarı koşul ve ölçütleri süresinde tamamlayamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişiğinin kesileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda lisansüstü programlara kayıt tarihleri göz önüne alındığında, ilgili mevzuat hükümleri ile belirtilen sürede azami başarı koşul ve ölçütlerini tamamlayamamış öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen azami sürelerin ve azami başarı koşul ve ölçütlerini tamamlayamamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7, 12 ve 17nci maddeleri ve İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36, 42 ve 47nci maddeleri gereğince azami okuma süresi sona ermiş ve azami başarı koşul ve ölçütlerini tamamlayamamış öğrencilerin  25.03.2019 tarihi itibariyle Üniversitemiz ile ilişikleri kesilmiştir.

İlişiği kesilen öğrenciler, soru ve görüşlerini fbemudurluk@arel.edu.tr adresine veya doğrudan Enstitüye gelerek iletebilirler.

Geri Tüm Duyurular