Fen Bilimleri Enstitüsü

Başuru ve Kayıt için Gerekli Evraklar

T.C. Uyruklu Öğrenciler

Yüksek Lisans :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 3. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 4. Kimlik fotokopisi,
 5. 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES belgesi,
  (ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 • Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran ve ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, Özel Öğrenci statüsünde kabul edilebilirler,
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES belgesi istenmemektedir.
 • Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. 

Doktora:

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Doktora başvuru formunu doldurmak,
 2. Noter onaylı Lisans ve Yüksek Lisans diploması,
 3. Noter onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not çizelgesi (transkript),
 4. Kimlik fotokopisi,
 5. 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. ALES sınav sonuç belgesi veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi,
 8. YDS sınav sonuç belgesi  veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden alınmış sonuç belgesi,
 • ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler,
 • Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yüksek Lisans :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Doktora :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Doktora başvuru formunu doldurmak,
 2. Lisans ve Yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En z 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)
 9. YDS sınavından başvurduğu program alanında en az 50 standart puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olması,

  İletişim :0212-540 96 96 / 2179 - 2204 - 2163 - 2178
  fenbilimleri@arel.edu.tr