Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Fen ve Mühendislik alanında nitelikli akademisyenlerin desteği ile  bünyesindeki Anabilim Dallarında öğrenim gören Lisansüstü öğrencileri; bilim ve teknoloji ananındaki gelişmeleri algılayabilen,  mesleklerinde uzmanlaşmış,  ulusal ve uluslararası rekabete açık ve  edindikleri bilgileri akademik yaşam, uygulama ve diğer alanlarda kullanabilen alanlarında öncü olacak kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Enstitü ayrıca özgün, yenilikçi araştırmalar yapabilecek ve dolayısı ile yaşam kalitemize pozitif katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Enstitü Disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, söz konusu programların oluşturulmasını destekler. Ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji politikaları ile ilgili projeleri destekler ve bu konuda yeni programlar açar ya da mevcut programları revize eder.

Vizyonumuz

Aldığı eğitimin, mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen, yürüttüğü lisansüstü programlarla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeydeki araştırmalarını yürüten ve mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, saygın ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır