Fen-Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Ders İçerikleri

Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIBSA105 - Comparative Syntax-I

Bu ders İngilizce ve Türkçe'nin karşılaştırılması yöntemiyle üst-orta ve ileri seviye söz dizimi, dilbilgisi ve sözcük bilgisi konuları içermektedir. Çeşitlendirilmiş ve özgün materyalleri incelemek amacıyla, işlenen materyaller, metinler, sözcük bilgisine dayalı metinlerin kullanıldığı çeviri uygulamaları, üst-orta ve ileri seviye metinlere dayalı uygulamaları kapsamaktadır.

3035

6TLLELC001 - Language Elective-I

3034
6FSLOAS101 - German-I

Bu ders, basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS109 - Spanish-I

Bu ders, basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS111 - Arabic-I

Bu ders, basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIBSA101 - Linguistics-I

Dilbilim araştırmalarındaki eğilimler, dilbilimin alt çalışma alanları, dil çalışmalarının çeşitli özellikleri, dilsel bilgi; anlamsal ve toplumsal dil görüşü.

3036

6HDCAHR001 - Principles of Atatürk and History of Reforms-I

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

2022

6DTIBSA103 - Translation Oriented Textual Analysis-I

Bu ders metin türleri, metin dilbilimi, metin türü-çeviri stratejisi ilişkisi, terim ve koşut metin araştırması, sözlük kullanımı ve terimce oluşturma konularını içermektedir.

3036

6HDCTRL101 - Turkish Language-I

Dünya dilleri, Türkçe'nin tarihsel dönemleri, Türkçe'nin ses düzeni ve yapısal özellikleri.

2022

6DTIBSA107 - Writing-I

Bu ders yazılı metin türlerini; neden-sonuç, kategorilendirme-sınıflama, tartışma-fikir üretme, destekleme-karşı çıkma, tez-sav üretme-ileri sürme gibi deneme metinlerini paragraftan başlayarak bütünlüklü bir metne doğru yazılı olarak ifade etme-oluşturma süreçlerini içerir.

3035
Toplam1901930
2. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIBSA106 - Comparative Syntax-II

Bu ders Türkçe ve İngilizcedeki karmaşık cümle yapılarının iletişimsel işlevlere dayalı olarak incelenmesi ve karşılaştırılması konularını içermektedir.

3035

6TLLELC002 - Language Elective-II

3034
6FSLOAS102 - German-II

Bu ders basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve başlangıç düzeyinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS110 - Spanish-II

Bu ders basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve başlangıç düzeyinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS112 - Arabic-II

Bu ders basit düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve başlangıç düzeyinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIBSA102 - Linguistics-II

Bu ders anlambilimin temel kavramları, çeşitli dil görüşleri ve söylem çözümlemesinin temel ilkeleri konularını içermektedir.

3036

6HDCAHR002 - Principles of Atatürk and History of Reforms-II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye.

2022

6DTIBSA104 - Translation Oriented Textual Analysis-II

Bu ders hukuk, edebiyat, medya, bilişim teknolojileri gibi uzmanlık alanlarına ait metinlerin çeviri amacıyla çözümlenmesinin ileri düzey teknikleri ile çeviri eşdeğerliği türlerine ilişkin temel bilgileri içermektedir.

3036

6HDCTRL102 - Turkish Language-II

Kelime grupları, cümle yapıları, cümle türleri, anlatım bozuklukları.

2022

6DTIBSA108 - Writing-II

Bu ders yazılı metin türlerini, neden-sonuç, kategorilendirme-sınıflama, tartışma-fikir üretme, destekleme-karşı çıkma, tez-sav üretme-ileri sürme gibi deneme metinlerini bütünlüklü bir metin içinde yazılı olarak ifade etme-oluşturma süreçlerini içerir.

3035
Toplam1901930
3. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIOAS201 - Anthropology of Language-I

Bu ders, çeşitli kültür tanımları, bir kültürel faaliyet olarak çeviri edimi, dilsel görecelik, kültürel kimlik, kültüre özgü öğelerin çeviri sürecinde yarattığı zorluklar konularını içermektedir.

3036

6DTIOAS207 - English Language and Culture for Translators-I

Bu ders, İngiliz tarihi ve kültürüne ilişkin temel metinlerin derin okumalarını ve karşılaştırmalı analizini içermektedir. Bunun yanı sıra, İngiliz tarih ve kültürünün önemli sosyal ve politik olaylarının analizini kapsamaktadır.

2023

6TLLELC003 - Language Elective-III

3034
6FSLOAS103 - German-III

Bu ders, alt-orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS113 - Spanish-III

Bu ders, orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS115 - Arabic-III

Bu ders, orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIBSA201 - Oral and Written Translation-I

Bu ders çeviri amaçlı araştırma, çeviri sürecinde karar alma, çeviri değerlendirmesi ve eleştirisinin temel ilkeleri, çeviri kalite standartları ile sözlü çeviri türleri konularını içermektedir.

3036

6FCCPRE005 - Professional Responsibilities and Ethics

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6DTIBSA203 - Speaking

Bu ders, topluluk önünde konuşmanın temel ilkeleri, sunum hazırlama ve yöntemleri, beden dili ve sözsüz iletişim konularını içermektedir.

3034

6DTIOAS203 - Translation Technologies

Bu ders, çeviri teknolojileri [bilgisayar destekli çeviri (BDÇ) araçları, kalite güvencesi, çeviri bellek ve proje yönetimi araçları] ve bu araçların küresel çeviri/dil hizmetleri sektöründe nasıl kullanıldığı konularına ilişkin bilgiler içermektedir.

3035
Toplam1901930
4. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIOAS202 - Anthropology of Language-II

Bu ders, dil değişkesi, dil ve toplumsal bağlam, toplumsal cinsiyet, etnisite, sınıf ilişkileri, iletişim etnografisi ve söyleme yönelik çeşitli yaklaşımlara göre dil çözümlemesi yöntemleri konularını içermektedir.

3036

6HDCAIT101 - Applications of Information Technologies

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

2022

6FCCCTE004 - Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.

2023

6DTIOAS206 - English Language and Culture for Translators-II

Bu ders, İngiliz tarihi ve kültürüne ilişkin ileri düzey konuların karşılaştırmalı, derin analizini içermektedir.

2023

6TLLELC004 - Language Elective-IV

3034
6FSLOAS104 - German-IV

Bu ders, alt-orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS118 - Spanish-IV

Bu ders, orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS120 - Arabic-IV

Bu ders, orta düzeydeki yazılı kısa metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIBSA202 - Oral and Written Translation-II

Bu ders, websitesi, patent, şiir gibi metinlerin çevirisinde kullanılan ileri düzey teknik ve stratejilere ve sözlü çevirinin temel özelliklerine ilişkin bilgileri içermektedir.

3036

6DTIOAS204 - Proofreading and Editing

Bu ders yakın okuma ve düzeltme yöntemleri ve stratejilerine odaklanır. Düzeltme yapılacak metinler çeviriye kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar çerçevesinde ele alınır. Farklı metin türleri, farklı hedef kitle beklentileri, stratejiler, çeviri durumları ve görevleri bağlamında sınıfta incelenir ve düzeltilir.

3036
Toplam1801830
5. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIOAS303 - Advanced Oral Translation-I

Bu ders temel sözlü çeviri türleri ve alanları, not alma teknikleri, sözlü çeviri uygulamasının içerdiği üst-bilişsel araçlar ile zihinsel/bilişsel süreçlere ilişkin bilgileri içermektedir.

3036

6DTIFCC005 - Interlingual and Intercultural Communication

Bu ders öğrencilere diller ve kültürlerarası iletişimin çeşitli yönlerini tanıtır ve kültür ile dilin iletişim süresince oynadığı rollere odaklanır.

2023

6TLLELC005 - Language Elective-V

6066
6FSLOAS105 - German-V

Bu ders, orta düzeydeki yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve orta düzey yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS121 - Spanish-V

Bu ders, orta düzeydeki yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve orta düzey yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS123 - Arabic-V

Bu ders, orta düzeydeki yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve orta düzey yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIFCC002 - Special Topics in Translation-I

Bu ders sosyal bilimler ile doğa bilimleri alanlarındaki metinlerin çevirisinde kullanılan çeviri teknikleri konularını içermektedir. Ders, öğrencilere, uygun çeviri tekniklerini tespit etme amacıyla çeviri amaçlı araştırma tekniklerini uygulama fırsatı tanır.

2023

6DTIOAS301 - Translation of EU Texts

Bu ders, AB'de çeviri uygulamaları, Türkiye'nin uyumlaşma sürecinde çevirinin rolü, AB metinlerinin temel özellikleri ve AB metinlerini çevirmek için gerekli olan becerilere ilişkin bilgileri içermektedir.

3036

6DTIOAS305 - Translation Theories

Çeviribilimin kurucu metinleri (James Holmes, Itamar Even-Zohar, Gideon Toury ve Hans J. Vermeer). Çeviriye dair kavramlar/eğretilemeler. Çevirmenin kimliği/öznelliği. Çeviribilimin ve dallararasılık.

3036
Toplam1901930
6. Dönem
DersTUKAKTS

6DTIOAS304 - Advanced Oral Translation-II

Bu ders çeşitli konularda yazılı metinden sözlü çeviri, ardıl çeviri ve toplum çevirmenliği konularında sınıf-içi uygulama çalışmalarını içermekte ve doğruluk, akıcılık, uygun kelime seçimi ve söz dizimi konularına odaklanmaktadır.

3035

6TLLELC006 - Language Elective-VI

6066
6FSLOAS106 - German-VI

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS122 - Spnaish-VI

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS124 - Arabic-VI

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIOAS306 - Research Techniques in Translation Studies

Çeviribilimde çağdaş araştırma yöntemleri. Araştırma sorusu ve araştırma nesnesi seçme. Araştırma yöntemleri ve araştırma etiği. Araştırma makalesi yazma ve sunma teknikleri.

3034

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6DTIFCC003 - Special Topics in Translation-II

Bu ders farklı alanlarındaki metinlerin çevirisinde kullanılan çeviri teknikleri konularını içermektedir.

2023

6DTIOAS308 - Subtitling

Altyazı teknikleri ile ilgili pratik çalışmalar. Belgeseller, TV programları ve filmlerin incelenmesi ve çevirilerin altyazı haline getirilmesi.

2024

6DTIOAS302 - Translation History

İlk çağlardan günümüze çeviri üzerine düşünen, yazan, kuramsal bakış açısı geliştiren düşünür ve kuramcıların belli tarihsel dönemleri temsil ettiği düşünülen temel metinlerinin okunması ve tartışılması.

3035
Toplam2102130
7. Dönem
DersTUKAKTS

6TLLELC050 - Area Elective-I-II

4046
6DTIFCC001 - Translating Texts on Economics and Business-I

Bu ders, iktisat ve iş dünyası alanlarındaki metinleri (ör. mukavele, iş sözleşmesi, iş yazışmaları, teklifler, talepler) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile alana özgü metinlerin çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.

6DTIFCC009 - Fundamental Texts of Western Literature

Bu ders, Batı Kültürü ve Edebiyatlarının temel metinlerinin, felsefe, tarih, edebiyat, dilbilim ve çeviribilim alanlarındaki gelişmeler ışığında okunmasını, çözümlenmesini ve karşılaştırmalı olarak incelenmesini içerir.

6DTIFCC010 - Community Interpreting

Toplum çevirmenliğinin tanımı. Barınma, çalışma, sosyal ve sağlık hizmetleri, yasal süreçler gibi pek çok farklı alanda kurgulanmış senaryoların sınıf-içi uygulamalarda kullanılması. Vaka analizi ve canlandırma yöntemiyle kültürel benzerlikler ve farklılıkların tespit edilmesi.

6DTIFCC011 - Medical Translation

Bu ders, tıp ve sağlık bilimleri alanlarındaki metinlerin çevirisine yönelik terim araştırmasının ilkeleri ile bu metinlerin çevirisinde kullanılacak çeviri teknikleri konularını içerir.

6DTIFCC012 - Sign Language Interpreting-I

Ders işaret dili çevirmenliğine ilişkin temel kavram, yöntem ve teknik bilgileri içermektedir.

6DTIFCC015 - Pre-Editing and Post-Editing

Bu ders makine çevirisi öncesi ve sonrası düzenleme tekniklerini ve becerilerini, makine çevirisine yönelik kalite yönetimi ve hata analizini ve kontrollü dil araçlarına yönelik temel bilgileri içermektedir.

6DTCFCC009 - Discourse Analysis and Stylistics

Bu ders, söylem (konuşma çözümlemesi, değişke çözümlemesi, etkileşimsel sosyodilbilim, söz eylem kuramı, edimbilim) ve biçembilim çözümlemesi (biçem tanımı, biçem düzeyleri ve özellikleri, dilsel seçim-zihin yapısı ilişkisi, metin ve söylemde belagat) konularını içermektedir.

2023

6TLLELC007 - Language Elective-VII

6066
6FSLOAS107 - German-VII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS125 - Spanish-VII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS127 - Arabic-VII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIFCC006 - Legal Translation

Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.

2023

6DTCFCC005 - Literary Translation

Yazınsal iletişim ve dil, yazın metninin dilsel, biçimsel ve biçemsel özellikleri, yazın çevirisini yönlendiren mikro ve makro etmenler. Yazın çevirisi alanında güncel konular ve çeviri örnekleri. Sınıf içi ve dışında seçilen yazın metinlerinin çevrilmesi ve sunumu.

2022

6DTCFCC006 - Localization

Bu ders dünyadaki dil ve çeviri hizmetleri sektöründeki mevcut yerelleştirme uygulamalarını içermektedir.

3034

6DTCFCC007 - Translation Project Managament

Bu ders çeviri proje yönetimi için gereken temel bilgi ve becerileri içermektedir.

3036
Toplam2202230
8. Dönem
DersTUKAKTS

6TLLELC051 - Area Elective-III-IV

4046
6DTIFCC0012 - Technical Writing

Bu ders, bilgisayar yazılımı ve donanımından mühendisliğin farklı alanlarına, kimyadan astrofiziğe, bireysel enerji tüketiminden biyoteknolojilere kadar, pek çok farklı mesleki ve teknik alanda teknik iletişimin sürdürülmesi için, işlevsel ve kullanıma yönelik metinleri analiz etme ve üretme süreçlerini içerir.

6DTIFCC007 - Creative Writing

Bu ders, antropoloji, felsefe, işletme, tarih, hukuk ve siyaset bilimi konularında farklı metin üretme görevlerine (kişisel deneyim ve gözlemden fikir edinme, özet çıkarma, eleştirel metin değerlendirmesi, literatür değerlendirmesi, görüş öne sürme, konum alma, dönem ödevi yazma) ilişkin bilgileri içermektedir.

6DTIFCC013 - Professional Translation Standards and Practices

Çeviri kalitesinin ölçme, değerlendirme ve akreditasyonunda kullanılan dökümanların çözümlenmesi ve tartışılması, standartları belirleyen kurumların verdiği hizmetler; kalite yönetimi bilgi ve yöntemleri ve çeviri sektörüne özgü olarak geliştirilmiş kalite standartları.

6DTIFCC014 - Translation of Media and Advertising Texts

Pek çok farklı tip ve içerikte medya metinlerinin incelenmesi. Reklam metinleri, TV dizileri, filmler, gazete haberleri ve makaleler, TV ve radyo programları ve yeni medya ürünlerinin incelenmesi ve çevirilmesi.

6DTIFCC016 - Machine Translation

Bu ders makine çevirisinin tarihçesini, kural tabanlı, istatistiksel, hibrid ve sinirsel makine çevirisi sistemlerini ve makine çevirisi performansını değerlendirme yöntemlerini içermektedir.

6DTIFCC017 - Advanced Linguistics

Bu ders, sesbilim, sözbilim, sözdizimi, biçimbilim, anlambilim ile dilbilimsel çözümleme-çeviri ilişkisine yönelik ileri düzey konuları içermektedir.

6TLLELC052 - Elective

3034
6DTIOAS402 - Simultaneous Interpreting

Bu ders çeşitli konularda andaş çevirmenlik konusunda sınıf-içi uygulama çalışmalarını içermekte ve doğruluk, akıcılık, uygun kelime seçimi ve söz dizimi konularına odaklanmaktadır.

6DTIOAS406 - Translating Texts on Economics and Business-II

Bu ders, iktisat ve iş dünyası alanlarındaki metinleri (ör. mukavele, iş sözleşmesi, iş yazışmaları, teklifler, talepler) çevirmek için gerekli olan ileri düzey terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile alana özgü metinlerin çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.

6DTIOAS498 - Graduation Project

Bu ders bir çeviri projesinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

14310

6TLLELC008 - Language Elective-VIII

6066
6FSLOAS108 - German-VIII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel düzeyin üzerinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS126 - Spanish-VIII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel düzeyin üzerinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6FSLOAS128 - Arabic-VIII

Bu ders, yazılı metinlerin ve dinlenilen hikayenin anlaşılması ve temel düzeyin üzerinde yazılı ve sözlü ifade yollarını içermektedir.

6DTIOAS404 - Translation Criticism

Bu ders verili bir durumla ya da olguyla bağlantılı olarak ve çağdaş çeviri kuramlarının yaklaşımları ışığında çeviri ürünlerin değerlendirilmesini içerir. Çeşitli tarihsel dönemlerden ve yazar-çevirmen çiftlerinden seçilen çeviri metinler ideoloji, güç ilişkileri, yayın politikaları, dil ve kültür uzlaşımları ile bağlantılı olarak okunur ve eleştirilir.

3034
Toplam1741930
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi