Fen-Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Duyuru

Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (Türkçe) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri arasında karşılıklı yan dal ve çift anadal protokolleri yapılmıştır

Disiplinlerarası işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerimizin farklı uzmanlık alanlarını tanıyabilmesini sağlamak amacıyla Bölümümüz ile Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (Türkçe) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri arasında karşılıklı yan dal ve çift anadal protokolleri yapılmıştır.

Geri Tüm Duyurular