Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Dersler

Sosyoloji Bölümü
Dersler

1. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6UYDATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2022
6SOSMAU103Felsefeye Giriş3036
6ING103İngilizce-I4044
6PSKTBA151Psikolojiye Giriş3035
6SOSMAU101Sosyolojiye Giriş-I3037
6UYDTDL101Türk Dili-I2022
6SOSTBA101Uygarlık Tarihi3034
Toplam2002030
2. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6UYDATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2022
6SOSMAU106İktisada Giriş3035
6ING104İngilizce-II4044
6SHBTBA102Sosyal Antropoloji3036
6SOSMAU104Sosyolojik Okuma ve Yazma3035
6SOSMAU102Sosyolojiye Giriş-II3036
6UYDTDL102Türk Dili-II2022
Toplam2002030
3. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6SOSTBA201Aile Sosyolojisi3035
6SOSMAU205Bilgi Sosyolojisi3034
6SOSTBA203Bilim Felsefesi2024
6SOSMAU203İstatistik ve Bilgisayar Analizleri2024
6UYDMSE001Mesleki Sorumluluk ve Etik2022
6SOSMAU201Nicel Araştırma Yönetmleri3036
6SOSMAU207Sosyal Psikoloji3035
Toplam1801830
4. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6UYDBTK101Bilgi Teknolojileri Kullanımı2022
6UYDEDY001Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik2023
6SOSMAU202Nitel Araştırma Yöntemleri3036
6SOSMAS009Siyaset Sosyolojisi3035
6SOSTBA206Sosyal Tabakalaşma3035
6SOSMAU306Toplumsal Cinsiyet3035
6SOSMAU206Türkiye'nin Toplumsal Tarihi3034
Toplam1901930
5. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6SOSTBA202Demografi3034
6SOSMAS004Etnisite ve Kimlik3034
6SOSMAU303İktisat Sosyolojisi3035
6SOSYGD001İnsan Hakları2023
6SOSMAU305Klasik Sosyoloji Teorileri3035
6SOSMAS050Seçmeli-I3034
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi
6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi
6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji
6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi
6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi
6SOSMAS010 - Felsefenin Temel Kavramları
6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi
6SOSMAS021 - Sosyal Girişimcilik
6SOSMAU307 - Din Sosyolojisi
6SOSMAU309Yeni Toplumsal Hareketler3035
Toplam2002030
6. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6SOSMAU302Çağdaş Sosyoloji Teorileri3035
6SOSMAU308Felsefede Metin Çözümlemeleri3035
6SOSYGD002Göç ve Toplum2023
6SOSMAU304Kent Sosyolojisi3035
6SOSMAS051Seçmeli-II3035
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi
6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik
6SOSMAS006 - Etnografya
6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık
6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi
6SOSMAS011 - Felsefe Tarihi
6SOSMAS013 - Erkeklik Çalışmaları
6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi
6SOSMAS022 - Bireysel Girişimcilik
6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü
6SOSMAS052Seçmeli-III3034
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi
6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi
6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi
6SOSMAS012 - Türkiye'de Düşünce Tarihi
6SOSMAS014 - Sanat Sosyolojisi
6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü
6UYDSSU001Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması2023
Toplam1901930
7. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6SOSMAU405Çağdaş Filozoflar-I4048
6SOSMAU407Eleştirel Psikoloji4046
6SOSMAS053Seçmeli-IV-V60610
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi
6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik
6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji
6SOSMAS006 - Etnografya
6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık
6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi
6SOSMAS016 - Mantık-I
6SOSMAS017 - Gelişim Psikolojisi
6SOSMAS021 - Sosyal Girişimcilik
6SOSMAU401Sosyolojik Çalışma Alanı: (Proje Hazırlık)3036
Toplam1701730
8. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6SOSMAU498Bitirme Projesi3036
6SOSMAU406Çağdaş Filozoflar-II4046
6SOSMAS014Sanat Sosyolojisi3035
6SOSMAS054Seçmeli-VI-VII60610
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi
6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi
6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik
6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji
6SOSMAS006 - Etnografya
6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık
6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi
6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi
6SOSMAS018 - Mantık-II
6SOSMAS019 - Öğrenme Psikolojisi
6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi
6SOSMAS022 - Bireysel Girişimcilik
6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü
6SOSMAU404 - İleri Sosyoloji Okumaları
6UYDTKA001Toplum ve Kültürü Anlamak2023
Toplam1801830
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi