Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersler

1. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I2022
6TDEMAU109Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 4044
6TDEMAU101Eski Türk Edebiyatına Giriş3035
6ING103İngilizce-I4044
6TDEMAU103Osmanlı Türkçesi-I4044
6TDEMAU107Türk Halk Bilimi3034
6TDETBA105Türkiye Türkçesi-I2024
6TDEMAU105Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-I2023
Toplam2402430
2. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II2022
6TDEMAU110Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı4044
6TDEMAU102Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi3035
6ING104İngilizce-II4044
6TDEMAU104Osmanlı Türkçesi-II4044
6TDEMAU108Türk Halk Edebiyatı3034
6TDETBA106Türkiye Türkçesi-II2024
6TDEMAU106Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-II2023
Toplam2402430
3. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6TDEMAU201Divan Şiiri Metin Tahlili-I3035
6TDETBA205Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri3035
6TDEMAU213Osmanlı Türkçesi-III4045
6TDEMAS050Seçmeli-I2022
6TDEMAU211 - Farsça-I
6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik
6TDEMAU207Tarihi Türk Şiveleri-I(Göktürkçe)2023
6TDEMAU209Türk Dili Tarihi2023
6TDEMAU203Türk Halk Edebiyatında Mitoloji, Efsane ve Destan2023
6TDEMAU205Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-I(Kelime Grupları)2024
Toplam2002030
4. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6BTK001Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2022
6TDEMAU202Divan Şiiri Metin Tahlili-II3035
6TDETBA206Meşrutiyet Dönemi Hikaye ve Romanı3035
6TDEMAU214Osmanlı Türkçesi-IV4045
6TDEMAS051Seçmeli-II2023
6TDEMAU212 - Farsça-II
6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
6TDEMAU210Tarihi Türk Şiveleri-II(Uygur Türkçesi)2023
6TDEMAU206Türk Halk Tiyatrosu2023
6TDEMAU208Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-II(Cümle)2024
Toplam2002030
5. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6TDEMAU30111-15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi3035
6TDEMAU307Aşık Edebiyatı2023
6TDEMAU311Batı Edebiyatı-I2023
6TDETBA309Eski Anadolu Türkçesi Grameri2023
6TDEMAU313Osmanlı Türkçesi-V4045
6TDEMAS052Seçmeli-III2023
6TDEYGD002 - Eski Türk Edebiyatında Nesir
6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi
6TDEMAU305Servet-i Fünûn Şiiri3035
6TDETBA307Tarihi Türk Şiveleri-II (Karahanlı ve Harezm Türkçesi)2023
Toplam2002030
6. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6TDEMAU30216. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi3035
6TDEMAU312Batı Edebiyatı-II2023
6TDEMAU310Eski Anadolu Türkçesi Metinleri2023
6TDEMAU314Osmanlı Türkçesi-VI4045
6TDEMAS054Seçmeli-IV2023
6TDEYGD003 - Eski Türk Edebiyatında Mesnevi
6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması
6TDEMAU306Servet-i Fünûn Hikaye ve Romanı3035
6TDETBA308Tarihi Türk Şiveleri-III (Kıpçak ve Çağatay Türkçesi)2023
6TDEMAU308Türk Tasavvuf Edebiyatı2023
Toplam2002030
7. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6TDEMAU40717.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi3036
6TDEMAU405Edebiyat Akımları2023
6TDEMAU409Metin Okuma ve İnceleme-I40410
6TDEMAS055Seçmeli-V2023
6TDEYGD004 - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-I
6TDEYGD006 - Çevre Koruma İş Sağlığı ve Güvencesi
6TDEMAU415Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-I4045
6TDEMAU411Türkçenin Aktüel Meseleleri2023
Toplam1701730
8. Dönem
KoduDersTUKAKTS
6TDEMAU40618.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi3036
6TDEMAU412Metin Okuma ve İnceleme-II40410
6TDEMAS056Seçmeli-VI2023
6TDEYGD005 - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-II
6TDEYGD007 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
6TDEMAU413Sözlükçülük ve Türk Dili Sözlükleri2023
6TDEMAU414Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-II4045
6TDEMAU408Türk Edebiyatında Tenkit2023
Toplam1701730
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi