İstanbul Arel University

Executive Board

Executive Board

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör/Başkan

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Rektör Yardımcısı/Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Muhammet YELTEN


Prof. Dr. Onur OSMAN


Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan

Prof. Dr. Güler ERTAN


Prof. Dr. Selahattin GANİZ


Prof. Dr. Enver DURAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu V. Müdürü

Prof. Dr. Ismail Melih BAŞ

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Hamza ÖZDEMİR