İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

Ana Sayfa

Engelli Öğrenci Birimi, Rektörlük bünyesinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nuri GÜNER başkanlığında ve sorumluluğunda oluşturulmuştur.

Kurul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül BERBER, Tıp Fakültesi Dekanı / MYO Vekil Müdürü Enver DURAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar KURT, Genel Sekreter Ali KURT, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nuri GÜNER, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Okan ÖZPINAR, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Hacer KAPLAN PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi Vekil Müdürü Simay Okşan ORAL’dan oluşturulmuştur.

Kurul’a ayrıca gönüllü öğrencilerden oluşan akran danışmanlar destek verir.