İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri

Ana Sayfa

İstanbul Arel Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Sağlık Birimi, çalışanların ve öğrencilerin kişisel sağlık sorunlarını hasta hakları çerçevesinde özenli, titiz ve gizlilik içinde yürütmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı gibi, "Sağlık; bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir" felsefesinden hareket ederek kurulmuştur.

Üniversitenin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ve personelin doğrudan sağlık merkezine başvurarak ücretsiz muayene edilip, gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile yürütülmektedir.

Üniversite öğrencileri ve personelinin her türlü muayene ve acil yardım hizmetleri ücretsiz yapılmaktadır.

Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere nakil sağlanmaktadır.