İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, Üniversitenin yerleşkelerindeki ulaştırma, temizlik, muhaberat, güvenlik, yemek ve kafeterya, bahçe, arşiv, depo, bakım-onarım ve inşaat hizmetlerinin tümünün düzenli olarak verilmesinden sorumlu olup, teknik faaliyetlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, etkin ve standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır

İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, Üniversitenin yerleşkelerindeki ulaştırma, temizlik, muhaberat, güvenlik, yemek ve kafeterya, bahçe, arşiv, depo, bakım-onarım ve inşaat hizmetlerinin tümünün düzenli olarak verilmesinden sorumlu olup, teknik faaliyetlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, etkin ve standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır