İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

Arşiv Hizmeti

Arşiv hizmeti, Üniversitenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerince yürütülmesi amacıyla, fakültelerin arşiv hizmetlerini yürütmeyi ve gerekli önlemleri almayı kapsamaktadır.

Arşiv Sorumlusu
Gülay ÖZMEN
Dahili: 1229
E-posta: gulayozmen@arel.edu.tr

Arşiv Hizmeti

Arşiv hizmeti, Üniversitenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerince yürütülmesi amacıyla, fakültelerin arşiv hizmetlerini yürütmeyi ve gerekli önlemleri almayı kapsamaktadır.

Arşiv Sorumlusu
Gülay ÖZMEN
Dahili: 1229
E-posta: gulayozmen@arel.edu.tr