İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

Bakım-Onarım ve İnşaat Hizmeti

Bakım-Onarım ve İnşaat Hizmeti; Üniversitenin teknik imkânları ile tesisat ve elektrik işlerine bakmayı, tesisatların ve atık su giderlerinin bakım ve onarımını yapmayı, hizmet binaları, idari binalar ve öğrenci evlerinde bulunan demirbaş ve tesisatın her an hizmete hazır halde olmasını sağlamayı ve arızalandıklarında bakım ve onarımlarının yapılmasını kapsamaktadır.

İdari Amir (Kemal Gözükara Yerleşkesi)
İlhami Duman
Dahili: 1064
E-posta: ilhamiduman@arel.edu.tr

İdari Amir (Sefaköy Yerleşkesi)
Selim Yazar
Dahili: 2410-2130
E-posta: selimyazar@arel.edu.tr

Bakım-Onarım ve İnşaat Hizmeti

Bakım-Onarım ve İnşaat Hizmeti; Üniversitenin teknik imkânları ile tesisat ve elektrik işlerine bakmayı, tesisatların ve atık su giderlerinin bakım ve onarımını yapmayı, hizmet binaları, idari binalar ve öğrenci evlerinde bulunan demirbaş ve tesisatın her an hizmete hazır halde olmasını sağlamayı ve arızalandıklarında bakım ve onarımlarının yapılmasını kapsamaktadır.

İdari Amir (Kemal Gözükara Yerleşkesi)
İlhami Duman
Dahili: 1064
E-posta: ilhamiduman@arel.edu.tr

İdari Amir (Sefaköy Yerleşkesi)
Selim Yazar
Dahili: 2410-2130
E-posta: selimyazar@arel.edu.tr