İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Hasret ÇOMAKÇok Sevgili Öğrencilerim,

Uzun bir eğitim ve öğretim sürecinin ardından İstanbul Arel Üniversitesi’nin en kurumsallaşmış birimi olan Fakültemizde lisans öğreniminize başlamış bulunmaktasınız. Öncelikle, bugüne kadar göstermiş olduğunuz başarılarınızdan dolayı sizleri kutlar, dört yıllık öğrenim yaşamınızda üstün başarılar dilerim.

Fakültemiz, son derece modern Tepekent yerleşkemizde İşletme Bölümü (Türkçe-İngilizce), Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe-İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Türkçe) olmak üzere toplam 6 lisans programı ile hizmet vermektedir.  

Fakültemiz, deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu ile hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda başarılı olarak sürdürmektedir.

Fakültemiz çağdaş ve evrensel değerlere bağlı, geniş bir vizyona sahip bir lisans öğretimini hedeflemektedir.

Yükseköğretim öğrenme hareketliliğini içeren öğrenci değişim  (Erasmus) antlaşmaları ve ikili işbirliği antlaşmalar çerçevesinde öğreniminizin bir kısmını farklı ülkelerdeki çok saygın ve nitelikli üniversitelerde sürdürebileceksiniz. Bu şekilde değişik kültürleri tanıma fırsat bulacak ve yeni bir vizyon kazanabileceksiniz.

Fakültemiz, Öğrencilerimizin, eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya özen göstermektedir. Ayrıca,  bilimsel ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yeterliliğine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayarak ekip içinde verimli çalışabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı ve objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip öğrenciler yetiştirmek önemli hedefimizdir.

Öğreniminiz sırasında çeşitli sektörlerden alanında uzman yöneticilerin;  Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaları için etkinlikler planlanacak ve elverişli ortam sağlanacaktır. Ayrıca, yapacağınız stajlar sayesinde iş hayatını yakından tanıma fırsatına sahip olabileceksiniz. Bu şekilde, sektörel gelişmeleri düzenli izleyebilecek, analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisini elde edebileceksiniz.

Fakültemizde bulunan bölümler, çift anadal ve yandal programları ile sizlerin farklı disiplinlerde eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmanıza olanak vermektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla mesleğinizde daha başarı olmanız hedeflemektedir.

Mezun olduğunuzda sadece İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diplomasına sahip olmayacaksınız. Uluslararası rekabetçi piyasalarda yarışabilecek düzeyde sağlam ve güçlü bilimsel alt yapı ile donatılmış bireyler olacaksınız.

Eleştirel düşünme ve çözüm üretme yeteneklerine sahip, ne istediğini bilen, kendine güvenen bireyler olarak özel ve kamu sektöründe yarınlarınızı yaratacak ve geleceğinizi belirleyeceksiniz.

Sizlere özenle vermeye gayret ettiğimiz bilimsel etik ve değerler, iyi ahlak ve insan sevgisi yaşamınız boyunca yol gösterici olacak ve daima rehberlik edecektir.

Sizleri yürekten kutlar, sonsuz başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK               
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı