İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)

Günümüzde ölçekleri ne olursa olsun birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır. İhracat ve ithalattan stratejik işbirlikleri, ortak yatırım v.b. girişimlere kadar uzanan bu faaliyetler dizininde uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini bilişim dünyasının sunduğu yeniliklerle hayata geçiren, bulunduğu ortama değer katabilen insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, yukarıda belirtilen gerçekler ışığında 2011-2012 akademik yılında eğitim – öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen girişimci ve yönetici adayı yetiştirmektir.

Öğrenim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde öğrenciler diledikleri takdirde ikinci sınıftan itibaren çift anadal programına katılarak ikinci bir diploma ya da yandal programına katılarak ikinci bir program ile sertifika sahibi olabilmektedirler.

Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası şirketlerde, dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.