Ana içeriğe atla
Diş Protez Teknolojisi Programı
Diş Protez Teknolojisi Programı
Diş Protez Teknolojisi Programı

Diş Protez Teknolojisi Programı

Programın Amacı

Diş Protez Teknikerliği Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Diş Protez Teknikeri olarak çalışabilen; diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücünü yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 
Bu programdan mezun olan öğrenciler; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuvarlarında, özel sektöre ait laboratuvarlarda, özel kuruluşlarda ve hastanelerde iş bulabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli, sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapmaktadır. 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

  • Sağlık İdaresi 
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği 
  • Sağlık Yönetimi

Duyurular