Ana içeriğe atla

Duyurular

Yaz okulunda Bitirme Projesini Bölümümüzden Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!
Yaz okulunda Bitirme Projesini Bölümümüzden Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!
Yaz okulunda Bitirme Projesini Bölümümüzden Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

Yaz okulunda Bitirme Projesini Bölümümüzden Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

Bitirme projesi bilgilendirme dosyası PDF dosyasını indirmek için tıklayınız...

İlgili yönetmelik ve yönergeler için : https://arel.edu.tr/universite-hakkinda/yonetmelik-ve-yonergeler

Bölümümüz Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2019-2021Bahar Döneminin 8.haftasından itibaren Uzaktan Eğitimle Derslere devam etmiştir. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi Sistemi Moodle kullanmaktadır. Sistemde açılan dersler hafta hafta ayrılmıştır. Her hafta öğretim elemanın yapması gereken 6 Ders Bileşenini içerir:

 1. Haftalık 5 Soru: Canlı Ders sırasında öğrencilere cevapları aktarılacak olan Ders Öğrenme Çıktısına yönelik sorular.
 2. Haftalık Vaka çalışması: Dersin içeriğine yönelik örnek uygulamalar, yarışma projeleri, mimarlık tarihinden örnekler, proje paftaları, mimarlıkla ilgili videolar.
 3. Haftalık Ders Sunumu/Notu: Canlı Derste kullanılacak olan ders sunumları veya dökümanları, videoları, görselleri.
 4. Haftalık Ders Öğrenme Çıktısını anlatan 10dk. Video: Canlı dersten önce derse hazırlık için gerekenler, o haftaki dersten beklenenler, geçen haftanın değerlendirilmesi gibi.
 5. Haftalık Dış Kaynak: Önemli sitelerden (archdaily, arkitera gibi) paylaşımlar, örnek uygulamalar, örnek sunum paftaları, dijital mimari anlatım tekniklerinin açıklama videoları, görsel ve dökümanları.
 6. CANLI DERS. Adobe connect senkron ders sekmesi.
  Bu sekmeler ile birlikte mimari tasarım dersleri ve uygulamalı tüm derslerde her hafta ödev sekmesi açılır. Bu sekmeye öğrenciler projelerini, uygulama çizimlerini yüklerler. Moodle ödev sekmesi öğretim elemanı tarafından canlı ders esnasında ekran paylaşımı yapılarak senkron olarak proje üzerinde yazı ve çizim yolu ile kritikler verilir. Proje üzerinde verilen her kritik kayıt altına alınır. Canlı ders sonunda öğrenci proje uygulama ödev kritiğini kayıttan da izler.

  Derslerin işlenmiş sayılması için Rektörlüğümüzce tüm derslerin yukardaki bileşenlerinin tamamlanması zorunlu kılınmıştır.

  Bitirme Projesi Dersi hafta hafta işlemez. Bitirme Projesi ‘Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık İç Mimarlık Endüstri Ürün Tasarımı Bölümleri Bitirme Projesi Dersi Yönergesi’ (EK1) esaslarına göre, Mimari Tasarım (Proje) Dersleri de ‘İstanbul Arel üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi’ (EK2) gereğince yürütülür.12.07.2021