Institute of Health Sciences

Administration

Administration


Executive Board

Prof. Dr. ALİ ARGUN KARACABEY

Rektör/Başkan

Prof. Dr. ABDULLAH KADİR DABBAĞOĞLU

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. ÜNER KAYABAŞ

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. ERGÜL BERBER

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. MUHAMMET YELTEN


Prof. Dr. ONUR OSMAN


Prof. Dr. GÜLER ERTAN


Prof. Dr. SELAHATTİN GANİZ


Prof. Dr. ENVER DURAN

Tıp Fakültesi Dekanı/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu V. Müdürü

Prof. Dr. MAHMUT BİLGEHAN


Prof. Dr. AHMET TURAN GÜRKANLI


Prof. Dr. AYŞE YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi V. Dekan/Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Manager HAMİ AYDIN

V. Genel Sekreter / Raportör

Hamza ÖZDEMİRBoard Of Institute