İstanbul Arel Üniversitesi

Kurullar ve Komisyonlar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Üye

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Prof. Dr. Onur OSMAN

Üye

Prof. Dr. Enver DURAN

Üye

Prof. Dr. Ali KALENDER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN

Üye

Ibrahim DARAMA

Üye

Mustafa Naci OCAK

Üye

Hamza ÖZDEMİR

Öğrenci Konsey Başkanı


Etik Kurul

Prof. Dr. Ergül BERBER

Başkan

Prof. Dr. Enver DURAN

Üye

Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR

Üye

Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI

Üye


BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan


Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Üye

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi