İstanbul Arel Üniversitesi

Kurullar ve Komisyonlar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör (V.)

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Enver DURAN

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN

ArelPOTKAM Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MELEK

Genel Sekreter

İbrahim DARAMA

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü

Mustafa Naci OCAK

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü

Hamza ÖZDEMİR

Öğrenci Konsey Başkanı


Etik Kurul

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Enver DURAN

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Vekil Müdürü
Üye

Prof. Dr. Rehat FAİKOĞLU

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. A.Turan GÜRKANLI

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye


BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör (V.)

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi


Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör (V.)

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi