İstanbul Arel Üniversitesi

BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. ALİ ARGUN KARACABEY

Rektör

Prof. Dr. AYŞE YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan