İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Abone Veritabanları

Veritabanı Adı Format Açıklamalar
Bridgeman Education Tam Metin 8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.
Cambridge Journals Online Tam Metin Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 363 elektronik dergi içerir. 
EBook Academic Collection Tam Metin EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. 
EBSCOHost  Tam Metin Değişik konularda 20 veritabanı içermektedir. Bunlar;

1.Academic Search Complete 2.Book Index with Reviews, 3.Business Source Complete, 4.ERIC, 5.Computers & Applied Science Complete, 6.Dynamed, 7.Environment Complete, 8.Health Source: Nursing / Academic Edition, 9.History Reference Center, 10.Humanities International Complete, 11.Legal Collection, 12.Library, Information Science & Technology Abstracts, 13.MasterFILE Premier, 14.MEDLINE, 15.Newspaper Source, 16.Professional Development Collection, 17.Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18.Regional Business News, 19.Religion and Philosophy, 20.Serials Directory
ELSEVIER ScienceDirect Tam Metin Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.
Emerald Premier ejournal Tam Metin

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

HiperKitap Yeni! Tam Metin Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.
IEEE Xplore Digital library Tam Metin IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında 395 dergi, 880.000 konferans bildirisi, 1.800 standart ile 1988 yılından itibaren tam metin olarak erişim sağlar. 1950-1988 döneminden seçilen 100,000'e yakın makaleye ve 1593 IEEE standardına da tam metin erişim mevcuttur.
iThenticate İntihal Analiz Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.
JSTOR Tam Metin Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.
Nature Journal Yeni! Tam Metin Temel olarak, fizik bilimleri, klinik bilimler ve yaşam bilimleri alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Nature Journals All (44 Nature dergisi) + Academic Journals All (41 dergi) + PMJ All (48 dergi) + Nature Methods + Nature Protocols

Nature Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir. Tüm yayınlar arasında en yüksek etki faktörüne sahip dergi grubudur. Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır.

Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır.

Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden (https://link.springer.com ) sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanlarında yayınları içermektedir.
Oxford Journals Online Tam Metin Oxford Journals 1907’den beri önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek kaliteli içerik yayımlamaktadır. Tüm konu alanlarını kapsayan 286 dergiden oluşmaktadır. 1996’ya kadarki içeriğe geriye dönük tam metin erişim sağlamaktadır.
OVID-LWW Tam Metin Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access koleksiyonunda, 281 adet tam metin dergi bulunmaktadır. .
ProQuest Dissertations & Theses Global Yeni! Tam Metin Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.
SCOPUS İndeks/Atıf Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 
SpringerLink Tam Metin SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.
Taylor & Francis Journals Tam Metin Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 983 dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
TSE Standartları Tam Metin Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlara, TSE sistemi gereği talep doğrultusunda erişilebilmektedir. Standartlara erişim taleplerinizi kutuphane@arel.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
Web Of Science İndeks/Atıf Bu disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.
Wiley Online Library Yeni! Tam Metin Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. 

Wiley Online Library araştırma alanları; kimya,işletme,ekonomi, finans, istatistik, tıp, yaşam bilimleri, matematik, veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, eğitim bilimleri, mühendislik, tarım, akvakültür ve gıda bilimi, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya & biyofizik, hücre ve moleküler biyoloji, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, genetik, coğrafya & keşifler, tarih, arkeoloji konularını içermektedir.