Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Abone Veritabanları

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

Academic Search Ultimate (EBSCOhost)

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veritabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veritabanıdır. Academic Search Ultimate, öğrencilere önde gelen alıntı dizinlerine dahil edilmiş çok sayıda dergiyle birlikte akran denetiminden geçmiş, tam metin dergilerden oluşan benzersiz bir koleksiyon sunar. Akademik dergi, süreli yayın, rapor, kitap ve videolar bir araya gelerek astronomi, antropoloji, biyotıp, mühendislik, sağlık, hukuk ve edebiyattan matematik, farmakoloji, kadın çalışmaları, zooloji ve daha fazlasına varan neredeyse her disiplinde uzmanların gereksinimlerini karşılar.

Erişim için Tıklayınız

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)

Bu arşiv veritabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Erişim için Tıklayınız

Art Index Retrospective (EBSCOhost)

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veritabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Erişim için Tıklayınız

Bridgeman Education

8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veritabanını da barındırır.

Erişim için Tıklayınız

Business Source Ultimate (EBSCOhost)

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b

Erişim için Tıklayınız

Cambridge Journals Online

Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 400 elektronik dergi içerir.

Erişim için Tıklayınız

Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri.

Erişim için Tıklayınız

Dynamed (EBSCOhost)

National Science Foundation( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler.

Erişim için Tıklayınız

E-Book Academic Collection

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 165.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Erişim için Tıklayınız

Emerald Premier ejournal

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

ERIC (EBSCOhost)

ERIC, Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi)tarafından üretilen bir veritabanıdır. 2.200'ün üzerinde özetin yanı sıra 1000'in üzerinde eğitim ve eğitimle ilgili dergilerden ek bilgiler, alıntılar ve özetler içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticareti

Erişim için Tıklayınız

GreenFILE (EBSCOhost)

GreenFILE; çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili bir çok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veritabanında 300 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.500’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

HiperKitap

Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Erişim için Tıklayınız

IEEE Xplore Digital library

IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere,  konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

iThenticate

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca akademik personelin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.                                                                                 
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

JSTOR

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.

Erişim için Tıklayınız

Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 560'dan fazla temel günceyi, yaklaşık 50 adet önemli günceyi ve yaklaşık 125 adet seçme günce ile birlikte kitaplar, araştırma raporları ve gidişat belgelerini dizinler. İçerikteki konular arasında kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliometri, çevrimiçi bilgi edinimi, bilgi yönetimi ve daha fazlası bulunur. Veritabanının içeriği 1960'ların ortalarına kadar uzanır.

Erişim için Tıklayınız

MasterFILE Complete (EBSCOhost)

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim için Tıklayınız

MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE (EBSCOhost)

 

MEDLINE; tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, araştırmacılar için araştırma deneyimi sunar.  Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

İçeriğinde;

 • 2.300’e yakın tam metin dergi
 • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı
 • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

Erişim için Tıklayınız

Nature Journal

Temel olarak, fizik bilimleri, klinik bilimler ve yaşam bilimleri alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir.  Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır. Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır.Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanlarında yayınları içermektedir. 

Erişim için Tıklayınız

Newspaper Source Plus (EBSCOhost)

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

Erişim için Tıklayınız

Newswires (EBSCOhost)

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Erişim için Tıklayınız

Open Dissertations (EBSCOhost)

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.200.000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Erişim için Tıklayınız

OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. 

Erişim için Tıklayınız

Oxford Journals Online

Oxford Journals Online 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar.

Erişim için Tıklayınız

ProQuest Dissertations & Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Regional Business News (EBSCOhost)

Regional Business News, bölgesel iş dünyası yayınlarından kapsamlı tam metin bilgileri sağlamaktadır. ABD'deki büyük şehirlerin ve kırsal alanların tamamından 80 adet iş dünyası dergisi içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

ScienceDirect

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Erişim için Tıklayınız

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Erişim için Tıklayınız

SpringerLink

SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

Taylor & Francis Journals

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 1200'den fazla dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Teacher Reference Center (EBSCOhost)

Teacher Reference Center, en ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir

Erişim için Tıklayınız

The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

Erişim için Tıklayınız

TR Dizin (EBSCOhost)

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Turnitin

Turnitin, belgelerin orijinallik kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın önde gelen yazılımlarındandır. Ödev, tez, proje vb.  çalışmalardaki intihal tespitini sağlamaktadır. 
Turnitin programı yalnızca akademik personelin kullanımına sunulmuştur. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

Web News (EBSCOhost)

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Erişim için Tıklayınız

Web of Science

Disiplinler arası atıf veri tabanıdır. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Wiley Online Library 

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları; kimya,işletme,ekonomi, finans, istatistik, tıp, yaşam bilimleri, matematik, veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, eğitim bilimleri, mühendislik, tarım, akvakültür ve gıda bilimi, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya & biyofizik, hücre ve moleküler biyoloji, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, genetik, coğrafya & keşifler, tarih, arkeoloji konularını içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

 • A - Z Listesi
 • Konuya Göre
 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • W
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost) Bibliyografik İndeks Bilgi
Art Index Retrospective (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Bridgeman EducationResim, Görüntü Bilgi
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Source Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
Dynamed (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
ERIC (EBSCOhost)Makale Bilgi
European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
JSTORMakale Bilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MasterFILE Complete (EBSCOhost)Makale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
MEDLINE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MEDLINE CompleteMakale Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Newspaper Source Plus (EBSCOhost)Makale Bilgi
Newswires (EBSCOhost)Makale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
OVID-LWWMakale Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Teacher Reference Center (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Turnitinİntihal Analiz Bilgi
Web News (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Dynamed (EBSCOhost)Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
JSTORMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Web News (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
 • Genel
 • İşletme-Ekonomi
 • Hukuk
 • Mühendislik ve Bilim-Teknoloji
 • Sağlık-Tıp
 • Sanat
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Source Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
JSTORMakale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost) Bibliyografik İndeks Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
JSTORMakale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
ERIC (EBSCOhost)Makale Bilgi
European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
JSTORMakale Bilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Teacher Reference Center (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi

Abone Veritabanları

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

Academic Search Ultimate (EBSCOhost)

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veritabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veritabanıdır. Academic Search Ultimate, öğrencilere önde gelen alıntı dizinlerine dahil edilmiş çok sayıda dergiyle birlikte akran denetiminden geçmiş, tam metin dergilerden oluşan benzersiz bir koleksiyon sunar. Akademik dergi, süreli yayın, rapor, kitap ve videolar bir araya gelerek astronomi, antropoloji, biyotıp, mühendislik, sağlık, hukuk ve edebiyattan matematik, farmakoloji, kadın çalışmaları, zooloji ve daha fazlasına varan neredeyse her disiplinde uzmanların gereksinimlerini karşılar.

Erişim için Tıklayınız

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)

Bu arşiv veritabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Erişim için Tıklayınız

Art Index Retrospective (EBSCOhost)

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veritabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Erişim için Tıklayınız

Bridgeman Education

8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veritabanını da barındırır.

Erişim için Tıklayınız

Business Source Ultimate (EBSCOhost)

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b

Erişim için Tıklayınız

Cambridge Journals Online

Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 400 elektronik dergi içerir.

Erişim için Tıklayınız

Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri.

Erişim için Tıklayınız

Dynamed (EBSCOhost)

National Science Foundation( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler.

Erişim için Tıklayınız

E-Book Academic Collection

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 165.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Erişim için Tıklayınız

Emerald Premier ejournal

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

ERIC (EBSCOhost)

ERIC, Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi)tarafından üretilen bir veritabanıdır. 2.200'ün üzerinde özetin yanı sıra 1000'in üzerinde eğitim ve eğitimle ilgili dergilerden ek bilgiler, alıntılar ve özetler içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticareti

Erişim için Tıklayınız

GreenFILE (EBSCOhost)

GreenFILE; çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili bir çok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veritabanında 300 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.500’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

HiperKitap

Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Erişim için Tıklayınız

IEEE Xplore Digital library

IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere,  konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

iThenticate

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca akademik personelin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.                                                                                 
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

JSTOR

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.

Erişim için Tıklayınız

Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 560'dan fazla temel günceyi, yaklaşık 50 adet önemli günceyi ve yaklaşık 125 adet seçme günce ile birlikte kitaplar, araştırma raporları ve gidişat belgelerini dizinler. İçerikteki konular arasında kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliometri, çevrimiçi bilgi edinimi, bilgi yönetimi ve daha fazlası bulunur. Veritabanının içeriği 1960'ların ortalarına kadar uzanır.

Erişim için Tıklayınız

MasterFILE Complete (EBSCOhost)

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim için Tıklayınız

MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE (EBSCOhost)

 

MEDLINE; tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, araştırmacılar için araştırma deneyimi sunar.  Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

İçeriğinde;

 • 2.300’e yakın tam metin dergi
 • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı
 • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

Erişim için Tıklayınız

Nature Journal

Temel olarak, fizik bilimleri, klinik bilimler ve yaşam bilimleri alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir.  Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır. Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır.Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanlarında yayınları içermektedir. 

Erişim için Tıklayınız

Newspaper Source Plus (EBSCOhost)

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

Erişim için Tıklayınız

Newswires (EBSCOhost)

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Erişim için Tıklayınız

Open Dissertations (EBSCOhost)

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.200.000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Erişim için Tıklayınız

OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. 

Erişim için Tıklayınız

Oxford Journals Online

Oxford Journals Online 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar.

Erişim için Tıklayınız

ProQuest Dissertations & Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Regional Business News (EBSCOhost)

Regional Business News, bölgesel iş dünyası yayınlarından kapsamlı tam metin bilgileri sağlamaktadır. ABD'deki büyük şehirlerin ve kırsal alanların tamamından 80 adet iş dünyası dergisi içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

ScienceDirect

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Erişim için Tıklayınız

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Erişim için Tıklayınız

SpringerLink

SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

Taylor & Francis Journals

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 1200'den fazla dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Teacher Reference Center (EBSCOhost)

Teacher Reference Center, en ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir

Erişim için Tıklayınız

The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

Erişim için Tıklayınız

TR Dizin (EBSCOhost)

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Turnitin

Turnitin, belgelerin orijinallik kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın önde gelen yazılımlarındandır. Ödev, tez, proje vb.  çalışmalardaki intihal tespitini sağlamaktadır. 
Turnitin programı yalnızca akademik personelin kullanımına sunulmuştur. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

Web News (EBSCOhost)

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Erişim için Tıklayınız

Web of Science

Disiplinler arası atıf veri tabanıdır. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Wiley Online Library 

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları; kimya,işletme,ekonomi, finans, istatistik, tıp, yaşam bilimleri, matematik, veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, eğitim bilimleri, mühendislik, tarım, akvakültür ve gıda bilimi, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya & biyofizik, hücre ve moleküler biyoloji, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, genetik, coğrafya & keşifler, tarih, arkeoloji konularını içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • W
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost) Bibliyografik İndeks Bilgi
Art Index Retrospective (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Bridgeman EducationResim, Görüntü Bilgi
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Source Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
Dynamed (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
ERIC (EBSCOhost)Makale Bilgi
European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
JSTORMakale Bilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MasterFILE Complete (EBSCOhost)Makale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
MEDLINE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MEDLINE CompleteMakale Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Newspaper Source Plus (EBSCOhost)Makale Bilgi
Newswires (EBSCOhost)Makale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
OVID-LWWMakale Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Teacher Reference Center (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Turnitinİntihal Analiz Bilgi
Web News (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Dynamed (EBSCOhost)Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
JSTORMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Web News (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
 • Genel
 • İşletme-Ekonomi
 • Hukuk
 • Mühendislik ve Bilim-Teknoloji
 • Sağlık-Tıp
 • Sanat
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Business Source Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
JSTORMakale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
Regional Business News (EBSCOhost)Makale Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost) Bibliyografik İndeks Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
JSTORMakale Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)Makale Bilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
Central & Eastern European Academic Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
E-Book Academic CollectionE-Kitap Bilgi
Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
Emerald Premier ejournalMakale Bilgi
ERIC (EBSCOhost)Makale Bilgi
European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
GreenFILE (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
JSTORMakale Bilgi
Library, Information Science & Technology Abstratcs (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)E-Kitap Bilgi
Nature JournalMakale Bilgi
Open Dissertations (EBSCOhost)Tez Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf İndeks Bilgi
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Teacher Reference Center (EBSCOhost)Bibliyografik İndeks Bilgi
The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)Makale Bilgi
TR Dizin (EBSCOhost)Makale Bilgi
Web of ScienceAtıf İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi