Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Abone Veritabanları

Bridgeman Education

8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Cambridge Journals Online

Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 400 elektronik dergi içerir.

Erişim için Tıklayınız

E-Book Academic Collection

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 165.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

EBSCOhost

Değişik konularda 20 veritabanı içermektedir. Bunlar;
1.Academic Search Complete 2.Book Index with Reviews, 3.Business Source Complete, 4.ERIC, 5.Computers & Applied Science Complete, 6.Dynamed, 7.Environment Complete, 8.Health Source: Nursing / Academic Edition, 9.History Reference Center, 10.Humanities International Complete, 11.Legal Collection, 12.Library, Information Science & Technology Abstracts, 13.MasterFILE Premier, 14.MEDLINE, 15.Newspaper Source, 16.Professional Development Collection, 17.Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18.Regional Business News, 19.Religion and Philosophy, 20.Serials Directory

Erişim için Tıklayınız

Emerald Premier ejournal

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

HiperKitap

Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

IEEE Xplore Digital library

IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere,  konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

iThenticate

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca akademik personelin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.                                                                                 
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

JSTOR

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, araştırmacılar için araştırma deneyimi sunar.  Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

İçeriğinde;

 • 2.300’e yakın tam metin dergi
 • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı
 • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

Erişim için Tıklayınız

Nature Journal

Temel olarak, fizik bilimleri, klinik bilimler ve yaşam bilimleri alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir.  Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır. Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır.Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanlarında yayınları içermektedir. 

Erişim için Tıklayınız

OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. 

Erişim için Tıklayınız

Oxford Journals Online

Oxford Journals Online 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar.

Erişim için Tıklayınız

ProQuest Dissertations & Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

ScienceDirect

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Erişim için Tıklayınız

SpringerLink

SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

Taylor & Francis Journals

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 1200'den fazla dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Turnitin

Turnitin, belgelerin orijinallik kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın önde gelen yazılımlarındandır. Ödev, tez, proje vb.  çalışmalardaki intihal tespitini sağlamaktadır. 
Turnitin programı yalnızca akademik personelin kullanımına sunulmuştur. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

Web of Science

Disiplinler arası atıf veri tabanıdır. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Wiley Online Library 

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları; kimya,işletme,ekonomi, finans, istatistik, tıp, yaşam bilimleri, matematik, veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, eğitim bilimleri, mühendislik, tarım, akvakültür ve gıda bilimi, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya & biyofizik, hücre ve moleküler biyoloji, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, genetik, coğrafya & keşifler, tarih, arkeoloji konularını içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

 • A - Z Listesi
 • Konuya Göre
 • Tümü
 • B
 • C
 • E
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • M
 • N
 • O
 • P
 • S
 • T
 • W
VeritabanlarıİçerikBilgi
Bridgeman EducationResim, Görüntü Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
JSTORMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
MEDLINE CompleteMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Nature JournalMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
OVID-LWWMakale Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf/İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Turnitinİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Web of ScienceAtıf/İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
 • Genel
 • İşletme-Ekonomi
 • Hukuk
 • Mühendislik ve Bilim-Teknoloji
 • Sağlık-Tıp
 • Sanat
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Abone Veritabanları

Bridgeman Education

8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Cambridge Journals Online

Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 400 elektronik dergi içerir.

Erişim için Tıklayınız

E-Book Academic Collection

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 165.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Erişim için Tıklayınız

EBSCOhost

Değişik konularda 20 veritabanı içermektedir. Bunlar;
1.Academic Search Complete 2.Book Index with Reviews, 3.Business Source Complete, 4.ERIC, 5.Computers & Applied Science Complete, 6.Dynamed, 7.Environment Complete, 8.Health Source: Nursing / Academic Edition, 9.History Reference Center, 10.Humanities International Complete, 11.Legal Collection, 12.Library, Information Science & Technology Abstracts, 13.MasterFILE Premier, 14.MEDLINE, 15.Newspaper Source, 16.Professional Development Collection, 17.Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18.Regional Business News, 19.Religion and Philosophy, 20.Serials Directory

Erişim için Tıklayınız

Emerald Premier ejournal

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

HiperKitap

Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

IEEE Xplore Digital library

IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere,  konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

iThenticate

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca akademik personelin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.                                                                                 
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

JSTOR

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.

Erişim için Tıklayınız

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, araştırmacılar için araştırma deneyimi sunar.  Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

İçeriğinde;

 • 2.300’e yakın tam metin dergi
 • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı
 • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

Erişim için Tıklayınız

Nature Journal

Temel olarak, fizik bilimleri, klinik bilimler ve yaşam bilimleri alanlarındaki dergileri kapsamaktadır. Journals All: Nature Yayın Grubu tarafından yayınlanan ve isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen dergilerdir.  Dergi erişimleri 2007 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmıştır. Multidisipliner yayınlardır. Academic Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve isminde‘‘Nature‘‘ ibaresi geçmeyen dergilerdir. Dernekler ve Nature Dergi Grubu işbirliği ile yayınlanmaktadır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Multidisipliner yayınlardır.Palgrave Macmillan Journals All: Nature Dergi Grubu tarafından yayınlanan ve erişimin SpringerLink üzerinden sağlandığı yayınlardır. Dergi erişimleri 1997 yılına kadar geriye dönük olarak sağlanmaktadır. Beşeri bilimler, hukuk, ekonomi, felsefe, yönetim, sosyal bilimler alanlarında yayınları içermektedir. 

Erişim için Tıklayınız

OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. 

Erişim için Tıklayınız

Oxford Journals Online

Oxford Journals Online 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar.

Erişim için Tıklayınız

ProQuest Dissertations & Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

ScienceDirect

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Erişim için Tıklayınız

SpringerLink

SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

Taylor & Francis Journals

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 1200'den fazla dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Turnitin

Turnitin, belgelerin orijinallik kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın önde gelen yazılımlarındandır. Ödev, tez, proje vb.  çalışmalardaki intihal tespitini sağlamaktadır. 
Turnitin programı yalnızca akademik personelin kullanımına sunulmuştur. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

Erişim için Tıklayınız

Web of Science

Disiplinler arası atıf veri tabanıdır. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

Wiley Online Library 

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları; kimya,işletme,ekonomi, finans, istatistik, tıp, yaşam bilimleri, matematik, veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, eğitim bilimleri, mühendislik, tarım, akvakültür ve gıda bilimi, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya & biyofizik, hücre ve moleküler biyoloji, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, genetik, coğrafya & keşifler, tarih, arkeoloji konularını içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

 • Tümü
 • B
 • C
 • E
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • M
 • N
 • O
 • P
 • S
 • T
 • W
VeritabanlarıİçerikBilgi
Bridgeman EducationResim, Görüntü Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Cambridge Journals OnlineMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
HiperKitapE-Kitap Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
IEEE Xplore Digital libraryMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
iThenticateİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
JSTORMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
MEDLINE CompleteMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Nature JournalMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
OVID-LWWMakale Bilgi
Oxford Journals OnlineMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ProQuest Dissertations & Theses GlobalTez Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
ScienceDirectMakale Bilgi
ScopusAtıf/İndeks Bilgi
SpringerLinkMakale Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Taylor & Francis JournalsMakale Bilgi
Turnitinİntihal Analiz Bilgi
VeritabanlarıİçerikBilgi
Web of ScienceAtıf/İndeks Bilgi
Wiley Online Library Makale Bilgi
 • Genel
 • İşletme-Ekonomi
 • Hukuk
 • Mühendislik ve Bilim-Teknoloji
 • Sağlık-Tıp
 • Sanat
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler