Mali İşler Daire Başkanlığı

İstanbul Arel Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını, hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, planlamasını ve uygulanmasını amaçlar.

Bu bağlamda Teknolojik gelişmelerin, yeni mevzuat ve yöntemlerin takip edilmesi, iş planlaması ve süreç geliştirme çalışmalarının yapılması; personelin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ile optimum verimlilik hedeflenmektedir.

Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;

  • Mevcut kaynaklar ile satın alınması,
  • Depolanması ve dağıtılması,
  • Tüm Maaş işlemleri,
  • Maaşlarının hazırlanması,
  • Sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanması,
  • Ek ders ücretlerinin hesaplanması ve hazırlanması,
  • Kayıt işlemleri,
  • Tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri,
  • Bütçe tasarılarının planlanması ve uygulanması dahil olmakla beraber; tahakkuk ve ayniyat ile ilgili işlemler ile mali konular ile ilgili diğer hizmetler daire başkanlığımızın faaliyet alanı içindedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını, hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, planlamasını ve uygulanmasını amaçlar.

Bu bağlamda Teknolojik gelişmelerin, yeni mevzuat ve yöntemlerin takip edilmesi, iş planlaması ve süreç geliştirme çalışmalarının yapılması; personelin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ile optimum verimlilik hedeflenmektedir.

Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;