Mali İşler Daire Başkanlığı

Sanata Destek Bursu

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, burs yönergesinin 32.nci maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.

​Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir

Sanata Destek Bursu

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, burs yönergesinin 32.nci maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.

​Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir