Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Başkan

Öğr. Gör. Emre AKAR

Üye

Öğr. Gör. Nesrin ONUR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARSLAN BURAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Timur İNAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nükhet TURAN

Üye