Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)

Duyuru

Bilgisayar Mühendisliği Mezunlarımızla Paydaş Toplantısı Gerçekleştirdik

Toplantıya Katılan Kurumlar

 • THY Strateji Geliştirme Dairesi (Esra KELEŞ - Uzman Analist, CEN 2015)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK A.Ş. (Hüseyin DUYAN - Yazılım Geliştirme Grup Lideri, CEN 2017)
 • Üniversal Bilgi Teknolojileri A.Ş. - T.C. Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem (İsa ÇİLEK -  Proje Koordinatörü, BMH 2018)

Toplantı Konuları

 • Sektörün mezunlardan beklentileri
 • Bölümdeki zorunlu ve seçmeli derslerin Ar-Ge çalışmaları ve özel sektör için yeterliliği
 • Ders içeriklerinin öğrencileri özel sektöre ne kadar hazırlayabildiği
 • Ders içeriklerinin özel sektörde ve Ar-Ge çalışmalarında yeterliliği
 • Ar-Ge çalışmaları için gerekli derslerin içerikleri ve mevcut ders içeriklerinin zenginliği
 • Eğitim sürecinde sanayinin üniversiteye ve öğrenciye katkısı
 • Yurt dışında staj ve eğitim imkânı bulan ve bulamayan mezunların durumları ve görüşleri
 • Mezunların sektörde konumlandırılması

Toplantıda Alınan Sonuçlar

 • Bitirme projelerinin gerçek projeler üzerinden yürütülmesi gerektiği
 • Bölüm kapmasında Python gibi fonksiyonel dillere ve bu dillerin yapılarının öğretimine ağırlık verilmesi gerektiği
 • Veri analizi için Python ve R dillerinin temel olarak öğrencilere aktarılması gerektiği
 • Nesneye Yönelik Düşünce (Object Oriented Thinking) yapısının öğrenciye daha etkili bir şekilde aktarılması gerektiği
 • Tasarım derslerine ağırlık verilip, öğrencilerin gerçek hayattaki problemler karşısındaki tutumlarını ölçmek amacıyla proje bazlı final sınavları yapılması gerektiği
 • Big Data ve siber güvenlik üzerine çalışma kamplarının düzenlenebileceği
 • Online derslere ağırlık verilerek öğrencilerin derslere katılımının arttırılmasının hedeflendiği
 • Öğrencilere bölümler arası projeler verilerek multidisipliner yaklaşımın ve dokümantasyon yöntemlerinin aşılanması gerektiği
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) dersinin yanında öğrencilere Yazılım Mimarisi (Software Architecture) derslerinin de verilmesi gerektiği
 • Yazılım mühendisliği dersleri kapsamında gereksinim analizi konusuna değinilmesi gerektiği
 • Şirketlerin, Ar-Ge projelerinde üniversitelerden en az bir stajyer öğrenci alması gerektiği
 • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi derslerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiği (Carnegie Mellon Üniversitesi örneği)
 • Öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde eğitim almaları ve yurtdışında staj yapmalarının çok faydalı olduğu
 • İstanbul Arel Üniversitesi'nin yabancı öğrenci alımına ve öğrencilerinin yurtdışında staj ve eğitim olanağı bulması hususunda daha fazla kaynak ayırmasının yerinde olacağı.Esra KELEŞ, Ferdi SÖNMEZ, Hüsyeni DUYAN, İsa ÇİLEK

Geri Tüm Duyurular