Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Duyuru

CEIT Konferansına Katılım

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Samet KOÇAK, Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ARTUĞ ve Dr. Öğr. Üyesi Gökalp TULUM 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT) adlı konferans kapsamında aşağıdaki bildiriyi sunarak Üniversitemizi temsil etmişlerdir.

Kocak S., Artuğ T., Tulum G., “A Preliminary Study for Remote Healthcare System: Activity Classification for Elder People with on Body Sensors”, 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), Istanbul, October 2018


Geri Tüm Duyurular