Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Duyuru

İstanbul Enerji A.Ş. Firma Ziyareti


05.02.2019 tarihinde İSTANBUL ENERJİ firması Genel Müdürü Sayın Fatih SALTABAŞ ile Üniversitemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe ve İngilizce bölümlerinden Doç. Dr. İlke Taşçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Oben Dağ ve Dr. Öğr. Üyesi Oya Demirel arasında ikili görüşme yapılmıştır. Firma ziyaretinde üniversite sanayi işbirliği, kurumlar arası bilgi ve teknoloji transferi, Üniversitemiz akademisyenleri ile ortak proje geliştirilmesi, AR-Ge çalışmalarına katkı, İstanbul Enerji firması teknik birimlerinden Üniversitemizde seminer ve teknik eğitim planlaması, Üniversitemize hibe kapsamında yapılabilecek destek ve bu konularda protokol imzalanması için ön çalışma yapılmıştır. Oldukça verimli geçen görüşme sonunda öncelikle firmanın öğrencilere yönelik bir seminer düzenlemesine karar verilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ARELTTO bünyesinde İstanbul Enerji teknik destek uzmanlarıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe ve İngilizce bölümünde uzmanlık alanı örtüşen akademisyenler ve proje koordinatörleri arasında AR-GE tabanlı toplantı yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

http://www.enerji.istanbul/

Geri Tüm Duyurular