Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Duyuru

TıpTekno18 Kongresine Katılım

Bölümümüz akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ARTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp TULUM ve Prof. Dr. Onur OSMAN 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Gazimağusa / Kıbrıs’ta düzenlenen TIPTEKNO’18 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi’nde aşağıdaki bildirileri sunarak Üniversitemizi temsil etmişlerdir.

1- Artuğ T., Akarsu E. O., Şirin N. G., Erbaş B., Baslo M. B., Öge A. E., “Sağlıklı Kontrollerde ve Motor Nöron Hastalarında CMAP Scan Verilerinin Otomatik Analizi”,TıpTekno 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018

2- Tulum G., Artuğ T., Osman O., Yılmaz V. T., Ergin T., Cüce F., Dandin Ö., Kısaoğlu A., Demiryılmaz İ., Yaprak M., Aydınlı B., “Böbrek, Korteks ve Medulla Yapılarının Otomatik Bölütlenmesi”, TıpTekno 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018

3- Yılmaz V. T., Tulum G., Ergin T., Cüce F., Dandin Ö., Koçak H., Kısaoğlu A., Demiryılmaz İ., Dinç B., Yaprak M., Aydınlı B., Osman O., “Yarı Otomatik Bir Yöntemle Böbrek, Korteks ve Medulla Hacimlerinin Hesaplanması”, TıpTekno 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018


Geri Tüm Duyurular