Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (Türkçe)

Duyuru

Datakom A.Ş. Firma Ziyareti

12.02.2019 tarihinde DATAKOM A.Ş. Genel Müdürü Sayın Metin Hekimoğlu ile Üniversitemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe ve İngilizce bölümlerinden Doç. Dr. İlke Taşçıoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Oben Dağ arasında görüşme yapılmıştır. DATAKOM A.Ş.; jeneratör kontrol, kompresör kontrol, enerji kalitesi ve uzaktan izleme konularında dünyanın önde gelen firmalarından olmakla birlikte tasarım, üretim, teknik destek, satış ve servis hizmetlerinin tamamını kendi bünyesinde gerçekleştirerek yüksek kalitede ve yüksek hacimle düşük üretim maliyetleri yakalamaktadır.

Firma ziyaretinde ana gündem, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve eğitim müfredatını güncelleştirmek adına firmanın görüşlerini almaktı. Görüşme sonucunda aşağıdaki ana başlıklarda işbirliği sağlanmıştır.

  • DATAKOM A.Ş., İstanbul Arel Üniversitesi’nde yapılacak lisans ve yüksek lisans bitirme tez projelerinin firma tarafından önerilmesi teklifini getirmiştir. Bu kapsamda firma bu projelere malzeme desteği verecek, teknik imkânlarını öğrencilerin kullanımına açacak ve öğrencilere proje çalışmalarını firmada yürütme imkânı sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencilere proje danışmanlığını firmadan alma imkânı da sağlanacaktır. Proje sonucunda geliştirilebilecek numuneler firmanın üretim bantlarında üretilecektir.
  • DATAKOM A.Ş. ve İstanbul Arel Üniversitesi mühendislik bölümleri arasında bilimsel işbirliği ve AR-GE çalışmaları yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu kapsamda ortak projelerin geliştirilmesi ve işbirliği projeleri sonucu bilimsel yayınların Üniversitemizin TTO birimi desteğinde oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşan sınai mülkiyet hakları ve patentler Üniversite, firma ve projede çalışan öğretim üyesi ve öğrencilerin ortak mülkiyeti olacaktır.
  • DATAKOM A.Ş., Üniversite öğrencilerinin teknik gelişimi için firma gezisi düzenlenmesi konusunda da destek vermektedir. Üniversitemiz tarafından düzenlenecek geziler ile firmanın üretim alanındaki ürünlerin tasarım, planlama, üretim ve kalite kontrol aşamaları öğrencilere aktarılacaktır.
  • DATAKOM A.Ş., Üniversite öğrencilerimize yönelik seminerlere katılacak ve endüstriyel süreçler konusunda deneyimlerini paylaşacaktır.

http://www.datakom.com.tr


Geri Tüm Duyurular