Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Bölümü, insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji ve makine kavramlarını en nitelikli ve en ekonomik şekilde kullanabilen üretim ve hizmet sistemleri konusunda eğitim-öğretim ve araştırma yapar.

Bölümün amacı, küresel rekabet ortamında ürün, servis veya hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama ve çözümleme yapabilecek, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri kurabilecek, var olan sistemlerde karar seçeneklerini geliştirecek ve sonuca varmasını sağlayacak nitelikte endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

Endüstri mühendisi, insan gücü ile çalışma koşulları arasındaki dengeyi oluşturur; ürün maliyetini belirler ve ürüne gelebilecek olan talebi hesaplar, ürünün satış fiyatını saptar. Ayrıca endüstri mühendisi, üretim ve hizmet süreçleri ile yönetim arasındaki dengeyi kurmakta da görev alır. Hem üretim ve hizmet ile ilgili bilgiye sahiptir, hem de yönetimsel fonksiyonlara hakim olmasından dolayı köprü görevi gören mühendistir. Planlama, kontrol, organizasyon ve gerçekleştirme fonksiyonlarını kullanarak üst yönetimin alacağı kararlarda destek kuvvet görevi durumundadır.

Belirsizlik durumunda sayısal ve sözel yöntemleri kullanarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlar. Problemlerin çözümünde insan ve çevre etkileşimine önem verir.

Temel aldığı yöntemlerin başında gelen yöneylem araştırması ile problemlerin çözümlerini sayısal yollarla çözümlerken, simülasyon (benzetim) yöntemi ile de problemleri sayısallaştırır, görselleştirir ve de hayata uyarlar. Endüstri mühendisliği esas olarak sisteme bakar.

Endüstri Mühendisliği eğitim ve öğretim ile öğrenciye sistemi görebilme yetisi kazandırılır; tüm yönleriyle sistemi, organizasyonu kavratabilme sağlanır; sistemdeki hataları, eksiklikleri ve başarıları fark eden bir mühendislik dalı oluşturulur.

Endüstri Mühendisi, bütünleşik sistem çözümleyicisidir ve problem çözmektense, daha ayrıntılı olan olay çözmeyi benimser. Endüstri mühendisleri örgütlerin (organizasyonların) felsefelerini, kültür-lerini, öz işlerini (misyon) belirleyerek öz görüş (vizyon), gengüdü (strateji), hedef ve faaliyet planlarını ortaya çıkarır. Yani uygulamada etkin bir yönetim tarzı belirler.

Çalışma Alanları

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin farklı dalları seçerek, bu dallarda uzmanlaşma şansları vardır. Bu temel opsiyonlar; Üretim Sistemleri, Servis Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Sistem Mühendisliği, Metot Mühendisliği, Kalite Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Teknoloji Yönetimi ve Mühendisliği, Yönetişim Mühendisliği, Ürün Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Değişim Mühendisliği, Ulaşım Mühendisliği şeklinde örneklendirilebilir.

Endüstri Mühendisliği alanı; insanın, olayın, problemin, sistemin veya organizasyonun bulunduğu her yerde yenilikçi (inovasyon) ve yaratıcı çalışma olanağı olan bir mühendislik dalıdır. En temel çalışma alanı olan verimlilik; insan, olay, problem, sistem ve organizasyon için gerekli ve önemlidir. Böylece, her sistemi daha iyiye götürebilecek çözümler bulur. Bu nedenle, her zaman endüstri mühendisliği var olacak ve yararlı olacaktır. Endüstri Mühendisleri kamu sektörü ve özel sektörde her türlü üretim ya da hizmet alanlarında çalışabilecekleri gibi, danışmanlık da yapabilirler.