Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Laboratuvar

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Laboratuvarı

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan İnsan Faktörleri ve Ergonomi, İş Analizi ve Tasarımı dersleri başta olmak üzere, Mühendisler için İstatistik, İstatistiksel Kalite Kontrol, Sistem Analizi ve Simülasyon, Risk Analizi derslerinin içeriklerini desteklemek ve bu bağlamda çeşitli lisans ve lisan üstü proje araştırmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

İnsan faktörleri konusunda gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, iş istasyonlarının oluşturulması, zaman ölçümlerinin ve ergonomik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuvarda bulunan El Becerisi Test Düzeneği, Çivileme Tahtası, Oluklu Çivileme Tahtası, Parmak Becerisi Test Düzeneği ve El Hüneri Test Aletleri ile zaman etütleri yapılabilmekte ve öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerini pekiştirmek amacıyla değişik laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca laboratuvar, sıcaklık, nem, hava akışı, ışık şiddeti, gürültü düzeyi, zaman, ağırlık, güç, iç hava kalitesi (CO, CO2), malzeme titreşimi gibi çevresel faktörleri ölçme ve test etme ekipmanlarıyla donatılmıştır. Bu donanımlar ile yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sırasında edinilen deneyimler, başta iş tasarımı olmak üzere, çalışma ortamı tasarımı ve ergonomik işyeri düzenlemesi konularına ışık tutmaktadır. Öğrenciler zaman etütleri için gerekli ölçümleri yapmayı ve çeşitli çevre koşulları aletlerini kullanmayı bu laboratuvar sayesinde öğrenimlerine katmaktadırlar. İstanbul Arel Üniversitesi İş Etüdü ve Ölçümleme Laboratuvarı

Sıra No

Aletin Adı

Adet

1

Infrared Sıcaklık Ölçüm Cihazı

2

2

Dijital Kantar

2

3

Higrometre

2

4

Gürültü Ses Ölçer

2

5

Sıcaklık, Basınç, Yükseklik Ölçümleri ve Rüzgâr Hızı Ölçüm Cihazı

2

6

Portatif Rüzgar hızı, Sıcaklık, Nem ve Işık Şiddeti ölçüm cihazı

2

7

Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı

2

8

Kızılötesi Mesafe Ölçüm Cihazı

2

9

Dijital Kronometre

12

10

İç Hava Kalitesi Ölçüm cihazları (CO ve CO2 ölçümü)

1

11

Titreşim Ölçer

1

12

150000gr Kapasiteli Hassas Terazi

1

13

El Becerisi Test Düzeneği

1

14

Çivileme Tahtası

1

15

Oluklu Çivileme Tahtası

1

16

Parmak Becerisi Test Düzeneği

1

17

El Hüneri Test Aleti

1

18

Dijital El Dinamometresi

1

19

Tansiyon ve Nabız Ölçüm Aleti

1

20

Pedometre

4