Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Duyuru

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi Soru ve Cevapları

 1. Kibrithane Projesinde geçen sene villalarda olduğu gibi kapı ve pencerelerin yerlerini ya da boyutlarını değiştirebilir miyim? Örneğin ben yere kadar pencere kullanmak istiyorum bunu yapabilir miyim? Kibrithanenin dışı taş ile kaplı, o taş görünümü herhangi bir malzeme ile ya da renk açısından değiştirebilir miyim? Taşların üstünü boyamak istiyorum mesela ya da herhangi bir malzeme ile kaplamak istiyorum bunu yapabilir miyim? Normalde dış cepheye dokunmak yasak biliyorum ama geçen dönem villa projemizde bunu göz ardı etmiştik ve istediğimiz tasarımı yapmıştık.

  CEVAP: Kibrithane tescilli bir yapı olarak endüstriyel mirası temsil etmektedir. Bu durum, yapının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yasası’na göre koruma altında olduğu anlamına gelir. Yapının cephesinde mimari özgün formunu bozacak herhangi bir değişiklik bu sebepten dolayı söz konusu değildir.
   
 2. Bitirme projesi ön proje jürisinde kâğıt boyutu ve kâğıt türü belirtilmemiş, sadece final jürisinde belirtilmiş. Aynı boyut ve kâğıt türü tüm jürilerde geçerli mi?

  CEVAP: Bitirme kılavuzu Madde 6 Teslim Standartları ve Uyulması Gereken Esaslar bölümüne bakınız.
   
 3. Pafta dizilişini belirten grafik neyi ifade ediyor? Örnekleri var mı?

  CEVAP: Pafta dizilişini belirten grafik paftalarınızın sunum sırasını belirtir. İnternet ortamında paylaşılan projelerin sunum paftalarını inceleyebilirsiniz.
   
 4. Teslim Standartları ve Uyulması Gereken Esaslar Madde 10: ''Projede kullanılan yapı ürünleri, iç mekân donatı ve malzemeleri numuneleri, görselleri tasarlanacak bir kutu içinde renk-doku kompozisyonları oluşturarak sunulabilir.'' Bu madde tercihe mi bağlı yoksa zorunlu mu? Cümlenin gidişatına baktığımızda ''tasarlanacak bir kutu'' veya ''görselleri tasarlanacak ve bir kutu içinde sunulacak'' şeklinde iki farklı anlam ortaya çıkıyor. Noktalama işaretlerinden kaynaklı bu anlatım bozukluğuna bir açıklık getirebilir misiniz?

  CEVAP: “Tasarlanacak bir kutu” cümlenin nesnesi görevinde olup cümlenin sonunda fiil görevinde olan “sunulabilir”den farklı olarak cümle yapısının ortasında yer almaktadır. Bu yüzden görevi eylem bildirmek değil kutu ismini tamlamaktır. Dolayısıyla sunma fiili isteğe bağlıdır.
   
 5. Cephelerde oynama yapılabilir mi?

  CEVAP: Kibrithane tescilli bir yapı olarak endüstriyel mirası temsil etmektedir. Bu durum, yapının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yasası’na göre koruma altında olduğu anlamına gelir. Yapının cephesinde mimari özgün formunu bozacak herhangi bir değişiklik bu sebepten dolayı söz konusu değildir.
   
 6. Alternatif tasarımlar sunulabilir mi?

  CEVAP: Ön proje sunumu alternatiflerin üretildiği ve irdelendiği bir sunumdur.
   
 7. İç mekânlara ait serbest el perspektifleri zorunlu mu? Eskiz mantığında mı yapılması gerekiyor?

  CEVAP: İç mekân el perspektifleri eskiz demek değildir. Projenizde ve sunumunuzda ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.
   
 8. Teslimlerde istenilen ''kurallı perspektif'' yerine modelleme-render görselleri sunulabilir mi?

  CEVAP: Kurallı perspektifler, perspektif görsellerinizin (render veya değil) ölçekli-oranlı olması anlamına gelmektedir.
   
 9. 1/50 ölçekte istenen çizimler 70-100 cm boyutunda paftaya sığmamakta. Bu çizimleri 1/50 ölçek çizim kurallarına uyarak çizip, paftaya sığacak şekilde küçültebilir miyiz?

  CEVAP: 1/50 ölçekte herhangi bir değişiklik yapılamaz. 70x100 cm paftalar birleştirilerek ya da kısmi çizimlerle ve pafta dizilişleri uyarlanarak sunum yapılabilir.
   
 10. Ön jüride leke çalışması ve aynı zamanda plan kesit perspektif yazılmış. Fikir ağırlıklı olacak bu teslimde işlev şeması ve planda leke çalışması yeterli midir? Yoksa komple tefriş ve kesitleri ve perspektifi de isteniyor mu?

  CEVAP: Ön proje, geliştirilen tasarım fikri ve ihtiyaç programının 1/100 ölçekte mimari anlatım araçları ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir.
   
 11. Ön proje için istenilen plan kesit perspektifleri leke için onay almadan önce oluşturacağımız mekânlardan fikrimizi yansıtan yerin kısmi plan kesit ve perspektifi yapılması yeterli midir?

  CEVAP: "Her bir jüri sınavı kendi ölçütleri ile projenin farklı aşmalarını değerlendirir. Bu sebepten bir jüride alınan kritikler doğrultusunda projenin bir önceki jürideki eksiklerinin tamamlanması, diğer jürilerin ölçütlerinin yerine getirildiği anlamını taşımaz." İfadesi, bitirme projesinde jürilerde kritik verildiğini, onay verilmediğini ve her aşamanın birbirinden bağımsız olarak değerlendirildiği anlamını taşır.
   
 12. Serbest el perspektifleri isteğe göre mi çizilecek yoksa boyalı olması zorunlu mudur?

  CEVAP: Serbest el perspektiflerinin çizimlerinde teknik serbesttir.
   
 13. Teslimlerde istenen kurallı perspektif neyi ifade etmektedir?

  CEVAP: Kurallı perspektifler, perspektif görsellerinizin (render veya değil) ölçekli-oranlı olması anlamına gelmektedir.

 14. Ön jüri hariç diğer jürilerde oluşturacağımız konsept için malzeme numunesi veya örneği getirmek uygun mudur?

  CEVAP: Her jüride istenenler ve değerlendirme ilkeleri maddeler halinde Bitirme Kılavuzu’nda belirtilmiştir.
   
 15. Kibrithane planı toplam 5.000 metrekare ve 1/100 ölçekte 70x100 bir paftaya zar zor sığarken, bunu 1/50 ölçekte 70x100 bir paftaya nasıl sığdıracağız?

  CEVAP: 70x100 cm paftalar birleştirilerek ya da kısmi çizimlerle ve pafta dizilişleri uyarlanarak sunum yapılabilir.
   
 16. Tarihi bir yapı olduğu için kapı veya pencerelerde oynama yapabilir miyiz?

  CEVAP: Kibrithane tescilli bir yapı olarak endüstriyel mirası temsil etmektedir. Bu durum yapının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yasası’na göre koruma altında olduğu anlamına gelir. Yapının cephesinde mimari özgün formunu bozacak herhangi bir değişiklik bu sebepten dolayı söz konusu değildir.
   
 17. Ön proje tesliminde 1/100 ölçekte istenen çalışmalar ve kurumsal kimlik ile ilgili hazırlananlar tek bir paftada toplanıp sunulabilir mi? 1/100 ölçekte istenen şeyler oldukça büyük ölçek çıkıyor yani sadece bir plan 70-100 boyutunda paftaya sığabiliyor. Bunların tek tek ölçekli şekilde çıktıları alınmalı mı?

  CEVAP: İstenilen ölçekler deforme edilmeden kullanılmalıdır. Ön projede tasarım fikri ve iç mimari program sunum şekli tasarımcıya aittir.
   
 18. Verilen plandaki beş birimi de kullanmak zorunlu mu? Yaklaşık 5.000 metrekare alan ve oldukça büyük bir veya iki birimi iptal edilebiliyor mu?

  CEVAP: Yapının bütünü hakkında ihtiyaç programı ve ön proje tasarım fikri geliştirilmelidir.
   
 19. Araştırma dosyası içeriklerinden biri olan yönetmelik ve tüzükler kısmında yaptığım araştırma sonucu kesin olarak "iletişim, medya ve sanat merkezi tüzük/ve yönetmeliği" bulunmamakta, çeşitli sanat merkezi, medya merkezi, kültür merkezi tüzüklerinin içeriğini toparlayıp harmanlayıp kendi kuruluşumuzun adını vererek mi ön projeye getirmeliyiz?

  CEVAP: Araştırma dosyası kapsamında projeyi etkileyen ve yönlendiren yönetmelik ve yönergelerin belirlenmesi ve sunulması tasarımcıya aittir.

Geri Tüm Duyurular