Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Duyuru

2018-2019 Akademik Yılı Yaz Dönemi Bitirme Projesi Soru ve Cevapları

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİRİMLERİ YERLEŞKE BİNASI GİRİŞ ALANININ TASARIMI” 2018-2019 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ BİTİRME PROJESİ - ÖĞRENCİ SORU VE CEVAPLARI

 1. Dış cephe tamamen cam, buraya müdahale edebilir miyim?
  CEVAP: Cepheye ilişkin tasarım önerisi getirilebilir, buna bağlı kararlar tasarımcıya bırakılmıştır.
   
 2. Planda yer alan üst katlarla bağlantılı olan merdiven, asansör ve yangın merdiveninin yeri değiştirilecek mi yoksa planda olduğu gibi mi kalacak?
  CEVAP: Yapıya ait düşey sirkülasyon elemanlarına (merdiven, yangın merdiveni, asansörler) müdahale edilmeyecektir.
   
 3. Tesisatın dağılmaması için bütün yapı boyunca alt alta getirilen ıslak hacimler (bay-bayan wc) ve şaft değişecek mi yoksa planda olduğu gibi mi kalacak?
  CEVAP: Projenin izin verdiği teknik imkânlar dâhilinde değişiklik yapılması kararı tasarımcıya bırakılmıştır.
   
 4. Binayı bugün tekrar gezerek inceledim ve merdivenler ile asansörün yerinde değişiklik yapılamayacağını düşünüyorum ve mevcut halde kullanmak istiyorum bu şekilde bırakabilir miyim?
  CEVAP: Bakınız Cevap 2. Yapıya ait düşey sirkülasyon elemanlarına (merdiven, yangın merdiveni, asansörler) müdahale edilmeyecektir.
   
 5. Binaya rölöve almak için gittiğimde tavandan geçen havalandırmalar ve yangın tesisatı için tavanın alçıpan yüzeyler ile kapatıldığını gördüm, bu sebeple net bir tavan ölçüsü alamadım. İleri dönemlerde değerlendirme ilkelerinde havalandırma vb. donatılar isteniyor, tavan yüksekliğini kaç metre olarak kabul edeceğim?
  CEVAP: Tavan yüksekliği ölçümünün mümkün olmadığı noktalarda asma tavan boşluğunun 60 cm olduğu düşünülerek hesap yapılmalı ve kat yüksekliği bu doğrultuda belirlenmelidir.

Geri Tüm Duyurular