Teknoloji ve tasarım arakesitinde, fen ve sosyal bilimlerdeki farklı disiplinleri özümseyerek, mimarlık meslek pratiğine mezun vermek amacıyla Mimarlık Bölümümüz, Ekim 2009’ da lisans eğitimi hayatına başlamıştır. Ocak 2012’ de başlayan lisansüstü eğitim faaliyetleri ile yalnızca eğitim-öğretim alanında değil, mimarlık temel alanında yapılacak araştırma faaliyetlerine de yönelmiştir. Bölümümüzün kurucusu değerli hocalarımız ile bu amaca uygun olarak eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Üniversitemizin benimsediği Bologna sürecine bağlı olarak da ders planları, sürece uygun hale getirilmiştir. Avrupa Birliği Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında da ikili anlaşmalar ile uluslararası ilişkilerimiz geliştirilmektedir. Mimarlık eğitimi boyunca, yalnızca teorik değil, pratik yapma şansı olması bakımından gerekli olan stajları için öğrencilerimiz, üniversitemizin kariyer merkezine başvurabilmektedirler. Fakültemizdeki diğer tasarım ve mühendislik bölümlerinin varlığı, öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki deneyimli ve değerli hocalarımıza danışabilmeleri bakımından, mimarlık eğitimimize güç katmakta, bütünleşmiş zengin bir eğitim platformu oluşturmaktadır.  

Tasarım ve uygulama alanında yetkin, çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirilmesi bölümümüzün temel amacıdır. Ülkemizdeki nüfus artış hızına ve yapılaşma potansiyeline bağlı olarak proje tasarım ve inşaat sektörlerinde nitelikli mimarlara ihtiyaç halen devam etmektedir. Mezunlarımız, tasarımcı veya uygulayıcı bir mimar olarak özel sektörde farklı alanlarda çalışabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilmektedirler. Ayrıca, lisans mezuniyetleri akabinde öğrencilerimiz, ilgi alanlarına bağlı olarak da, mimari tasarım, yapı teknolojileri, şehircilik, mimarlık tarihi ve restorasyon anabilim dallarında da uzmanlaşabilirler.