Duyuru

2018-19 Güz Dönemi'nde Bitirme Projesi Alan Öğrencilerin Dikkatine!

Bitirme Projesi Açıklama dosyası ile dosya eki olan halihazır haritalarda belirtilen çalışma alanı 57270 m² olarak güncellenmiştir. 

Bu güncelleme kapalı inşaat yapılaşma metrekaresini ve ihtiyaç programını etkilemeyecek olup, yalnızca açık alan tasarımlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Linkten güncellenen halihazır harita ve kitapçık bir hafta süresince yeniden temin edilebilir.

Ayrıca, çalışmanız sırasında yeni gelişen sorularınız olması durumunda 10.10.2018 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar bölümümüze yazılı olarak iletebilirsiniz.
 

Bitirme Projesi Açıklama Dosyası

Geri Tüm Duyurular