Duyuru

Bitirme Projesi Soru-Cevapları

H Max. Binaların saçak üstü kotunu ifade eder.

Öğrenciler sadece kendilerine verilen proje arazisinde düzenleme yapacaktır. Bu düzenlemelerin içeriği öğrencilere verilen proje dosyasında belirtilmiştir.

Öğrencilerin sadece kendilerine verilen proje arazisinde düzenleme yapmaları beklenmekle birlikte çevre yerleşmelerden referans almaları kendi yaklaşımlarına bırakılmıştır.

Projede yapılaşma koşulları olarak sadece emsal ve yükseklik değerleri verilmiştir. Projede apartman tipi konutların verilen emsal dahilinde ve Hmax=12.50 olarak tasarlanması istenmektedir. Bu durumda öğrencilerin projede tasarlayacakları apartmanların katlarına göre TAKS değerleri değişecektir. Bu sebeple bir TAKS değeri verilmemiştir. Bu durumda öğrenci verilen emsal ve yükseklik değerlerine uyarak yapılarını tasarlayacak ve çekme mesafesi içerisinde bu yapıları konumlandıracaktır.

Emsal değeri (E=0.30) sadece konut yapıları için verilmiştir. Soruda kamusal binalar olarak sorulan ortak tesisler için ayrıca metrekare değeri verilmiş olup (toplam 3000 m2) bu sosyal yapılar emsale dâhil değildir.

Hayır, emsal değeri sadece konut yapıları için verilmiş olup sosyal yapılar emsale dâhil değildir.

Proje dosyasında da belirtildiği gibi en az bir tip bitişik nizam tasarımı zorunludur.

Öğrencilerin kendi proje alanlarında gerekli yaya, taşıt ve servis yollarını ve proje alanında kendilerine verilen taşıt yol sistemini de (proje alanının etrafından geçen taşıt yolları) göz önüne alarak düzenlemeleri gerekmektedir. 

Proje dosyasında belirtildiği gibi, her konut için kapalı veya açık otopark düzenlenmelidir. Araç sayısı ve otoparkların niteliği (kapalı/açık) öğrenci tarafından belirlenecektir.

Arazinin doğal eğiminden yararlanmak çözümlerde her zaman doğru sonuç getirmektedir.

Öğrenciler 3000 m2’lik sosyal yapılar alanında spor üniteleri ile ilişkili minimum boyutlarda revir, sağlık ünitesi, kreş vb. düşünebilirler. 

4. soruda verilen cevaba bakınız.

Bu konudaki tasarım çeşitliliği öğrenciye bırakılmıştır.

Su basman yüksekliği topografik koşullara, iç-dış mekan ilişkisine ve tasarıma bağlı olarak değişir.

Geri Tüm Duyurular