Duyuru

Mimari Tasarım Derslerine Kayıtlanma Hakkında Önemli Duyuru

Ön koşullu dersler kapsamında değerlendirilen Temel Tasarım, Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Tasarım I-II-III-IV- V derslerinden başarılı olabilme şartları;  İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 22. Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca aşağıdaki gibidir. 

(3) Bir dersin ön koşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az “CC” notu alınması gerekir.

(4) Öğrenciler, önkoşulunu sağlamadıkları ön koşullu derse kayıt olamazlar.

Yukarıda belirtilen yönetmelik maddesine istinaden Mimari Tasarım derslerinden;

“CC” ve üstü harf başarı notu alan öğrenciler üst dönem proje dersine kayıt yaptırabilir,

“DD” veya “DC” harf başarı notu alan öğrenciler üst dönem proje dersine kayıt yaptıramaz.

Geri Tüm Duyurular