Öğrenci Evleri

Oda Arkadaşları

Villa yurt yaşamının en güzel ve unutulmaz yönlerinden biri, yaşamınızı sizinle aynı deneyimleri yaşayan birisiyle - oda arkadaşınızla - paylaşma olanağıdır.

Oda arkadaşıyla yaşamak; yanında yaşamı paylaştığın, birlikte tartışıp gülebildiğin, gece geç saatlere kadar sohbet edip güne birlikte başladığın birisinin olması ve ömür boyu sürecek bir arkadaşlık kurulması fırsatıdır. Doğal olarak bazen sorunlar olabilse de birçok oda arkadaşı birbirleriyle iyi anlaşır ve bu ilişki onlar için olumlu ve faydalı olur.

Oda Arkadaşını Seçmek
Öğrenci Evlerine genellikle ilk gelen alır prensibiyle yerleştirme yapıldığı ve yer garantisi verilemediği için mümkün olduğunca erken başvuru yapılması önerilir. 

Eksik doldurulmuş başvuruların da değerlendirmesi gecikecektir. Eğer birlikte kalacak özel bir oda arkadaşı isteginde bulunuyorsanız, tercih ettiğiniz ilgi alanı ve oda tipinizin aynı olması gerkiyor. Herhangi bir villa yurdu yurdu tercih edemezsiniz ama oda tipini belirleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz ilgi alanları oda tahsisinde oda tipine nazaran daha öncelikli olacaktır. Seçtiğiniz oda tipi mevcut değilse size en uygun odaya yerleştirileceksiniz.

Her ne kadar oda arkadaşı eşleştirme süreci uyumlu eşleştirmeleri hedefliyorsa da farklılıklara ayak uydurmaya ve üstesinden gelmeye kendinizi hazır etmelisiniz.

İletişim
Oda arkadaşınızın en iyi arkadaşınız olması şart değildir, fakat birbirinize saygı göstermeniz gerekir. Oda arkadaşınızla açık bir iletişim kurmanız ve devam ettirmeniz çok önemlidir. Kendi haklarını savunurken başkalarının haklarının ihlal edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Genellikle, oda arkadaşlarının birbirlerinden neler bekledikleri hakkında konuşmadan önce daha önceki yaşamları, deneyimleri gibi farklı konulardan konuşmaları iletişim kurmalarına yardımcı olur. Böylece iletişim kurulduktan sonra oda arkadaşlarının birbirleri ve oda ile ilgili istekleri hakkında konuşmaları daha kolay olur. Unutmayın, birbirinizden beklentileriniz konusunda oda arkadaşınızla nitelikli ve açık bir iletişim kurmanız yıl içinde bir anlaşmazlık olması durumunda çözüme kavuşturmanızı kolaylaştıracaktır.

Birbirinizin Beklentilerini Öğrenin
Oda arkadaşınızla sağlıklı bir ilişki kurmanın ilk adımlarından biri hem kendinizin hem de oda arkadaşınızın beklentileri hakkında konuşmaktır. Bu, olası sorun ve anlaşmazlıkları önlemenize yardımcı olacaktır.

Beklentilerinizi etkileyebilecek dini inançlarınızı ve kişisel değerlerinizi konuşun.
Anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda nasıl çözüme kavuşturacağınız hakkında görüşün.
Belirli konularda nasıl bir düzen oluşturacağınızı belirleyin, örneğin: 

Odanın temizliği ve düzeni ile ilgili sorumluluklar - çöplerin çıkartılması, odanın temizliği gibi sorumlulukları nasıl paylaşacağınızı kararlaştırın.
Telefon kullanımı - diğer kişiyi uyandırmamak için geç saatlerdeki aramaların nasıl yapılacağı gibi telefon kullanımı ile ilgili konuları belirleyin.
İdeal uyuma ve ders çalışma koşulları - ideal uyuma ve ders çalışma koşullarını sağlamak için ışıkların ne zaman söndürüleceği, ne zaman sessiz olunacağı gibi konuları görüşün.
Misafirler - uyku, çalışma saatleri gibi zamanlarda misafir kabulü, yatılı misafir kabulü gibi konuları görüşün (farklı cinsten misafirlere izin verilmemektedir). Oda arkadaşları arasında çıkan anlaşmazlıklarda en sık karşılaşılan konulardan biri odaya yatılı misafir kabulüdür. Bu tür anlaşmazlıkların olasılığını azaltmak için yatılı misafir kabulü bir dönemde altı defa ile sınırlandırılmıştır ve her yatılı misafirlik için önceden oda arkadaşının yazılı onayının alınması gerekmektedir.
Paylaşım - her iki tarafın da kişisel eşyalarını paylaşma konusunda ne kadar rahat hissettiği ve ne zaman açıkça izin alınması gerektiği konusunda görüşün.
Diğer konular - önemli olduğunu veya belirtilmesi, belirlenmesi gerektiğini düşündüğünüz bütün konuları açık bir şekilde görüşün.


Anlaşmazlık Yönetimi
Oda arkadaşları ile ilgili araştırmalara göre, aşağıda belirtilen yapıcı veya yıkıcı nitelikler güzel bir oda arkadaşlığı deneyimini desteklemekte veya engellemektedir; bu nitelikler “başlıca şikayet konuları”ndan kaynaklanan anlaşmazlıklarda çok etkili olmaktadır. “Başlıca şikayet konuları” başka birini rahatsız eden davranış veya alışkanlıklarla ilgilidir, örneğin kulaklıkla müzik dinlerden şarkı söylemek veya parmaklarla masaya vurarak ses çıkarmak gibi.

İki tarafın birbirini dışlayan istekleri, amaçları olduğunda, yani bir tarafın isteğinin gerçekleşmesi diğer tarafın isteğinin gerçekleşmesine engel olduğunda anlaşmazlık ortaya çıkar. İki tarafın da hoşnut olabileceği ortak bir çözüm bulunduğunda anlaşmazlık olumlu bir şekilde sonuçlanır. Böyle bir çözüm bulmak yerine taraflar birbirlerine düşmanca davranır veya güvensiz ve savunmacı bir tavır alırlarsa anlaşmazlık olumlu bir şekilde sonuçlanamaz.

Yapıcı bir anlaşmazlık durumunun nitelikleri şunlardır:

Yapıcı yaklaşım ve dostça tavır
Güven
Açık ve dürüst iletişim
Tehditkar olmayan bir ortam

Tarafların hepsinin, kısmen de olsa, hoşnut olacağı bir çözüm bulunması

Yıkıcı bir anlaşmazlık durumunun nitelikleri şunlardır:

Güvensizlik
Savunmacılık
Düşmanlık
İletişim eksikliği
Rekabetçilik


Uygun Çözüm Yolları

İlk önce konuyu kendi aranızda görüşmeye ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözüme ulaşmaya çalışın
Bu yolla bir çözüme ulaşamazsanız, yurt asistan öğrencisinden sorunun çözüme ulaştırılması için arabuluculuk yapmasını rica edin.
Bu şekilde de çözüme ulaşılamazsa, yurt asistan öğrencisi soruna sebep olan durumu Yurt Müdürü’ne iletir.

Oda Arkadaşları “Haklar Bildirgesi”

Kişinin kendi odasında yersiz müdahaleyle karşılaşmadan okuma ve ders çalışma hakkı. Aşırı gürültü ve dikkat dağıtan diğer şeyler bu hakkın kullanılmasına engel olur.
Ses, oda arkadaşının misafirleri gibi nedenlerle aşırı rahatsız edilmeden uyuma hakkı.
Kişinin, kişisel eşyalarına oda arkadaşı tarafından saygı gösterilmesini bekleme hakkı.
Temiz bir ortamda yaşama hakkı.
Kişinin, kendi odasını ve odadaki eşyaları oda arkadaşı tarafından baskıya uğramadan özgürce kullanma hakkı.
Kişisel mahremiyet hakkı.
Misafir ağırlama hakkı (Misafirin, kendisini ağırlayan kişinin oda arkadaşının ve diğer yurt sakinlerinin haklarına saygı göstermesi koşuluyla).
Şikayetlerin dinlenip sorunların çözüme kavuşturulması hakkı. Villa yurtlar çalışanları anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için yardımcı olmaya hazırdırlar.
Tehdit, fiziksel ve/veya duygusal zarara uğrama korkusu olmadan yaşama hakkı