Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkemizde yükseköğrenim görecek uluslararası öğrencilere tahsis edilen bursların, 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılından itibaren Türkiye Bursları markası altında yeniden yapılandırılmıştır. 
 

Başvuru Adresleri

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkemizde yükseköğrenim görecek uluslararası öğrencilere tahsis edilen bursların, 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılından itibaren Türkiye Bursları markası altında yeniden yapılandırılmıştır. 
 

Başvuru Adresleri