Personel Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikasının temelini, Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda insana ve bilgiye önem vermeye, objektif değerlendirmeye, fırsat eşitliğine, çalışanların yönetime katılımına, gelişimi teşvik etmeye, sürekli eğitime, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

  • Üniversitemizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili politika ve uygulamaları oluşturmak,
  • Etkin bir işe alım süreci ile nitelikli insan gücünü Üniversitemize kazandırarak çalışanlarımızın bağlılıklarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın, işin niteliğinde meydana gelebilecek gelişme ve değişmelerden geri kalmamaları, görev tatminlerinin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve bunların sonuçları değerlendirmek,
  • Çalışanımızın kendi performanslarının sonuçlarını değerlendirmelerine olanak sağlayacak performans yönetim sistemi geliştirmek ve bu doğrultuda kurum içinde sürekli gelişmelerini sağlayacak bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak,
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek,
  • Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.

İnsan Kaynakları Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikasının temelini, Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda insana ve bilgiye önem vermeye, objektif değerlendirmeye, fırsat eşitliğine, çalışanların yönetime katılımına, gelişimi teşvik etmeye, sürekli eğitime, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları politikamızın temel ilkeleri;