Personel Daire Başkanlığı

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapan bu birim, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili uygulamalarda bulunur.

Üniversite personelinin ataması, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapar, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular.

Birim, aynı zamanda personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üretir, insan ve mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapan bu birim, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili uygulamalarda bulunur.

Üniversite personelinin ataması, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapar, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular.

Birim, aynı zamanda personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üretir, insan ve mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.