Personel Daire Başkanlığı

2018 - 2019

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALACAKTIR
 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen  Fakülte/Yüksekokul  bölüm/programlarına 2547 Sayılı Kanun'un  ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından; 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora)  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

  • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz  "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL"yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Başlangıç :  26/10/2018
Başvuru Bitiş           :  09/11/2018      
                                                   


BİRİMİ BÖLÜM  KADRO ÜNVANI ARANAN NİTELİKLER
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 1   "Endüstri Mühendisliği" veya "İşletme Mühendisliği" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
    3 "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Modelleme/Simülasyon" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)     1 "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olup, "Elektrik Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
Makine Mühendisliği 1     "Makine Mühendisliği" Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış, "Malzeme" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. 
1     "Makine Mühendisliği" Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış, "Gemi İnşaatı" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. 
Biyomedikal Mühendisliği   1   "Biyomedikal Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı 1 1   "Grafik Tasarımı" veya "Görsel İletişim Tasarımı" Anabilim / Anasanat dallarından birinde Doktora / Sanatta Yeterliğini yapmış ve aynı Bilim/Sanat dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
    2 "Grafik Tasarımı" veya "Görsel İletişim Tasarımı" Anabilim / Anasanat dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.
Moda ve Tekstil Tasarımı 1 1   "Moda Tasarımı", Moda ve Tekstil Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" Anabilim/Anasanat dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim/Sanat dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
    1 "Moda Tasarımı", "Moda ve Tekstil Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" Anabilim / Anasanat dallarından birinde Doktora / Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 1     "Çocuk Gelişimi" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Çocuk Gelişimi" Bilim Dalında  Doçentliğini almış olmak.
  1   "Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış ve aynı bilim dalında Doçentliğini almış olmak.
Hemşirelik     1 "Hemşirelik" alanında lisans mezunu olup, "Sosyal Bilimler" Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmet     1 "Antropoloji" bölümünden lisans mezunu olup, "Sosyal Bilimler" Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık     1 "Ulaştırma ve Lojistik" bölümünden lisans mezunu olup, "Genel İşletme" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ayrıca Lojistik alanında çalışmaları bulunmak.