Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne hoş geldiniz.

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki enstitü programlarında, üniversitenin kendi ihtiyacı elemanları yetiştirmek, yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve daha ötesine taşıyacak bilim adamlarının yetişmesine katkı yapmak üzere tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, özellikle sağlık alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, yapılan araştırmalarla bilim dünyasına katkıda bulunmayı ve katma değeri yüksek çalışmaların biyoteknolojik ürünlere dönüşmesiyle, insan sağlığı için yeni tanı ve tedavi yaklaşımlarına katkı sağlayacak bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir. Üniversitenin araştırma çalışmalarına da temel oluşturacak tez çalışmalarında, teorik ve deneysel konular birbirini destekleyecek şekilde planlamakta, yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile grup çalışmaları teşvik edilmektedir.

Misyonumuz
Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında modern yöntem ve tekniklere dayalı eğitim vererek; mesleki uygulamalarında yetkin, sağlık konusunun çok boyutluluk özelliğini kavramış, etik değerlere sahip, sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yetiştirmek, kaliteli hizmet ve bilgi üreterek toplumun ve paydaşlarının kullanımına sunmaktır.

Vizyonumuz
Sağlık Bilimleri alanında yer alan disiplinlerde; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün çalışmalar yapabilen, bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, kabul gören,saygın bir enstitü olmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Pervin TUNÇ         
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Vekil Müdürü