Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Duyuru

Kayıt Dondurma Sonuçları Hakkında

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt dondurma başvuru dilekçelerinin sonuçları öğrencilere e-mail üzerinden gönderilmiştir.

NOT:

  1. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, ara sınav ve final sınavlarına giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.
  2. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi alamaz.
  3. Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam edebilir.
  4. Kayıt dondurmuş öğrencilerin, kayıt dondurma süresinin sonunda öğrenimlerine devam etmeyi istemeleri halinde, dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Geri Tüm Duyurular