Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Duyuru

Yüksek Lisans Programları Konu Öneri Formları Hakkında

2017-2018 Akademik Yılının Bahar Yarıyılında tezli yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran ve tez danışmanı atanan tüm öğrencilerin 24.12.2018 Pazartesi gününe kadar kendilerine atanmış olan danışmanları ile görüşerek ''Konu Öneri Formunu'' doldurmaları ve Ulusal Tez Merkezine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formu ile birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 24.12.2018 tarihi sonrasında toplanan tüm formlar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına gönderilecektir. ''Tez Konusu Onayı'' hakkında bilgi almak için, öğrencilerin 24.12.2018 tarihinden sonra kendi öğrenci bilgi sistemlerinden kontrol sağlamaları gerekmektedir.  

Geri Tüm Duyurular