Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Duyuru

Yüksek Lisans Programları Konu Öneri Formları Hakkında

2018-2019 Akademik Yılının Güz Yarıyılında tezli yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran ve tez danışmanı atanan tüm öğrencilerin 31 Mayıs 2019 Cuma gününe kadar kendilerine atanmış olan danışmanları ile görüşerek Konu Öneri Formu’nu doldurmaları ve Ulusal Tez Merkezine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formu ile birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Toplanan  formlar Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlıklarının onayına gönderilecektir. Onaylanan formlar  Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecek olup, öğrencilerin kendi bilgi sistemlerinden kontrollerini sağlamaları gerekmektedir. 

Geri Tüm Duyurular