Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (Yüksek Lisans)

Ders İçerikleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (Tezli - Yüksek Lisans)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

7FVR51104 - 1. YY Seçmeli (2 Ders Alınacak)

60612
7FVR51300 - Psikodrama Uygulamaları

Dersin işlenişinde tümevarım, tümdengelim ve anoloji yöntemleri dönüşümlü olarak yer almaktadır.. Uygulama deneyimleri ve gözlem verilerinden kuramsal bağlantılara geçiş yöntemi kulanılır. Kuramsal çerçeve içinde süreçlerin değerlendirilmesi ve benzer olaylara ilişkin çıkarsamalra yer verilir.

7FVR51301 - Sağlık Bilimlerinde Etik

Öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir

7FVR51302 - Manüplatif Tedavi

Bu derste ortopedik fizyoterapi prensipleri, intervertebral mobil segmentin fizyolojisi ve mekanik bozuklukları, manipulatif tedavinin esasları, direkt ve indirekt manipulasyon teknikleri ve örnek tedavi seans protokolleri anlatılacaktır. Ayrıca, Dr Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımları öğretilecektir.Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi teknikleri, transvers friksiyon masajını, A derecesi, B derecesi ve C derecesi mobilizasyon tekniklerini ve traksiyonu içermektedir

7FVR51303 - Muskuloskeletal Fizyoterapide Elektroterapi

Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.

7FVR51304 - Ortopedik Rehabilitasyon

Kırıkların genel tedavi prensipleri, çeşitli kırıklardan sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri, omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu, dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu.

7FVR51305 - Akuatik Rehabilitasyon

Suyun fiziksel ve termik özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiş tedavi konseptlerini Halliwick, Bad Ragaz ve WATSU gibi methodları içermektedir.

7FVR51306 - Sağlık Bilişimi

Konuları analiz edebilme, yorumlayabilme, araştırabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilme ve bilgisayarı etkili kullanabilme.

7FVR51307 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim

Bu ders, iletişimde temel kavramlar, empati–yardım becerileri, iletişimde beden dili, iletişim kuramları, atılganlık becerisi eğitimi, çatışma ve çatışma yönetimi, ekip ve ekip içi iletişim ile ilgili dersleri içerir.

7FVR51308 - Nörolojik Rehabilitasyon

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların;Merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulamaları.

7FVR51309 - Ortez ve Protez

1) Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon. 2) Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

7FVR51310 - Enfeksiyon Kontrolü

Öğrencinin Toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, Hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.

7FVR51300 - Psikodrama Uygulamaları

Dersin işlenişinde tümevarım, tümdengelim ve anoloji yöntemleri dönüşümlü olarak yer almaktadır.. Uygulama deneyimleri ve gözlem verilerinden kuramsal bağlantılara geçiş yöntemi kulanılır. Kuramsal çerçeve içinde süreçlerin değerlendirilmesi ve benzer olaylara ilişkin çıkarsamalra yer verilir.

7FVR51301 - Sağlık Bilimlerinde Etik

Öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir

7FVR51302 - Manüplatif Tedavi

Bu derste ortopedik fizyoterapi prensipleri, intervertebral mobil segmentin fizyolojisi ve mekanik bozuklukları, manipulatif tedavinin esasları, direkt ve indirekt manipulasyon teknikleri ve örnek tedavi seans protokolleri anlatılacaktır. Ayrıca, Dr Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımları öğretilecektir.Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi teknikleri, transvers friksiyon masajını, A derecesi, B derecesi ve C derecesi mobilizasyon tekniklerini ve traksiyonu içermektedir

7FVR51303 - Muskuloskeletal Fizyoterapide Elektroterapi

Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.

7FVR51304 - Ortopedik Rehabilitasyon

Kırıkların genel tedavi prensipleri, çeşitli kırıklardan sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri, omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu, dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu.

7FVR51305 - Akuatik Rehabilitasyon

Suyun fiziksel ve termik özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiş tedavi konseptlerini Halliwick, Bad Ragaz ve WATSU gibi methodları içermektedir.

7FVR51306 - Sağlık Bilişimi

Konuları analiz edebilme, yorumlayabilme, araştırabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilme ve bilgisayarı etkili kullanabilme.

7FVR51307 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim

Bu ders, iletişimde temel kavramlar, empati–yardım becerileri, iletişimde beden dili, iletişim kuramları, atılganlık becerisi eğitimi, çatışma ve çatışma yönetimi, ekip ve ekip içi iletişim ile ilgili dersleri içerir.

7FVR51308 - Nörolojik Rehabilitasyon

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların;Merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulamaları.

7FVR51309 - Ortez ve Protez

1) Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon. 2) Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

7FVR51310 - Enfeksiyon Kontrolü

Öğrencinin Toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, Hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.

7FVR51101 - Araştırma Yöntemleri

Bu dersin içeriği ; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) kapsamaktadır.

3036

7FVR51100 - Fizyopatoloji

Fizyopatolojiyi tanımlar, hastalıkların meydana gelmesinde etken olan ana unsurları içerir.

3036

7FVR51103 - Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıkları değerlendirme ve tedavi yaklaşımları,farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları.

3036
Toplam1501530
2. Dönem
DersTUKAKTS

7FVR51203 - 2. YY Seçmeli (2 Ders Alınacak)

60612
7FVR51300 - Psikodrama Uygulamaları

Dersin işlenişinde tümevarım, tümdengelim ve anoloji yöntemleri dönüşümlü olarak yer almaktadır.. Uygulama deneyimleri ve gözlem verilerinden kuramsal bağlantılara geçiş yöntemi kulanılır. Kuramsal çerçeve içinde süreçlerin değerlendirilmesi ve benzer olaylara ilişkin çıkarsamalra yer verilir.

7FVR51301 - Sağlık Bilimlerinde Etik

Öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir

7FVR51302 - Manüplatif Tedavi

Bu derste ortopedik fizyoterapi prensipleri, intervertebral mobil segmentin fizyolojisi ve mekanik bozuklukları, manipulatif tedavinin esasları, direkt ve indirekt manipulasyon teknikleri ve örnek tedavi seans protokolleri anlatılacaktır. Ayrıca, Dr Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımları öğretilecektir.Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi teknikleri, transvers friksiyon masajını, A derecesi, B derecesi ve C derecesi mobilizasyon tekniklerini ve traksiyonu içermektedir

7FVR51303 - Muskuloskeletal Fizyoterapide Elektroterapi

Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.

7FVR51304 - Ortopedik Rehabilitasyon

Kırıkların genel tedavi prensipleri, çeşitli kırıklardan sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri, omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu, dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu.

7FVR51305 - Akuatik Rehabilitasyon

Suyun fiziksel ve termik özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiş tedavi konseptlerini Halliwick, Bad Ragaz ve WATSU gibi methodları içermektedir.

7FVR51306 - Sağlık Bilişimi

Konuları analiz edebilme, yorumlayabilme, araştırabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilme ve bilgisayarı etkili kullanabilme.

7FVR51307 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim

Bu ders, iletişimde temel kavramlar, empati–yardım becerileri, iletişimde beden dili, iletişim kuramları, atılganlık becerisi eğitimi, çatışma ve çatışma yönetimi, ekip ve ekip içi iletişim ile ilgili dersleri içerir.

7FVR51308 - Nörolojik Rehabilitasyon

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların;Merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulamaları.

7FVR51309 - Ortez ve Protez

1) Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon. 2) Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

7FVR51310 - Enfeksiyon Kontrolü

Öğrencinin Toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, Hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.

7FVR51300 - Psikodrama Uygulamaları

Dersin işlenişinde tümevarım, tümdengelim ve anoloji yöntemleri dönüşümlü olarak yer almaktadır.. Uygulama deneyimleri ve gözlem verilerinden kuramsal bağlantılara geçiş yöntemi kulanılır. Kuramsal çerçeve içinde süreçlerin değerlendirilmesi ve benzer olaylara ilişkin çıkarsamalra yer verilir.

7FVR51301 - Sağlık Bilimlerinde Etik

Öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir

7FVR51302 - Manüplatif Tedavi

Bu derste ortopedik fizyoterapi prensipleri, intervertebral mobil segmentin fizyolojisi ve mekanik bozuklukları, manipulatif tedavinin esasları, direkt ve indirekt manipulasyon teknikleri ve örnek tedavi seans protokolleri anlatılacaktır. Ayrıca, Dr Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımları öğretilecektir.Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi teknikleri, transvers friksiyon masajını, A derecesi, B derecesi ve C derecesi mobilizasyon tekniklerini ve traksiyonu içermektedir

7FVR51303 - Muskuloskeletal Fizyoterapide Elektroterapi

Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.

7FVR51304 - Ortopedik Rehabilitasyon

Kırıkların genel tedavi prensipleri, çeşitli kırıklardan sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri, omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu, dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu.

7FVR51305 - Akuatik Rehabilitasyon

Suyun fiziksel ve termik özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiş tedavi konseptlerini Halliwick, Bad Ragaz ve WATSU gibi methodları içermektedir.

7FVR51306 - Sağlık Bilişimi

Konuları analiz edebilme, yorumlayabilme, araştırabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilme ve bilgisayarı etkili kullanabilme.

7FVR51307 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim

Bu ders, iletişimde temel kavramlar, empati–yardım becerileri, iletişimde beden dili, iletişim kuramları, atılganlık becerisi eğitimi, çatışma ve çatışma yönetimi, ekip ve ekip içi iletişim ile ilgili dersleri içerir.

7FVR51308 - Nörolojik Rehabilitasyon

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların;Merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulamaları.

7FVR51309 - Ortez ve Protez

1) Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon. 2) Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

7FVR51310 - Enfeksiyon Kontrolü

Öğrencinin Toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, Hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.

7FVR51201 - El Rehabilitasyonu

El ve el bileği anatomisi,kinezyolojisi,Elin fonksiyonel değerlendirmesi,Elin yumuşak doku patolojileri,El kırıkları,El ve parmakların eklem hastalıkları,Fleksör tendon yaralanmaları,Ekstansör tendon yaralanmaları,,Travmatik Brachial pleksus yaralanmaları, Periferik sinir yaralanmaları

3036

7FVR51200 - Pediatrik Rehabilitasyon

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulamaları

3036

7FVR51202 - Romatolojik Rehabilitasyon

Romatizmal hastalıkları değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları.

3036
Toplam1501530
3. Dönem
DersTUKAKTS

7FVR51400 - Diploma Tezi

Konunun belirlenmesi Etik kurul izninin alınması Çalışma planının oluşturulması Verilerin elde edilmesi Tezin yazımı

00020

7FVR51407 - Seminer

Bu ders yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin önderliğinde, öğrencinin belirlediği bir konuya yönelik olarak literatür incelemesi, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma sürecini içerir.

00010
Toplam00030
4. Dönem
DersTUKAKTS

7FVR51400 - Diploma Tezi

Konunun belirlenmesi Etik kurul izninin alınması Çalışma planının oluşturulması Verilerin elde edilmesi Tezin yazımı

00030
Toplam00030
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi