Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

  • Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda birimlerinde çalışan personelimizin taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.
  • Kişisel başvurularda dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilip, gerekli önerilerde bulunulmaktadır.
  • Periyodik personel muayeneleri ve işe girişlerle ilgili sağlık muayeneleri yapılmaktadır.
  • Bünyesinde yapılan sağlıkla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları web sitesinde ayrıca duyurulmaktadır.