Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Öğrencilerimizin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına olanak sağlanması, gerek sağlık, gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla çalışmalar yapar.

S.K.S. Daire Başkanlığı’nda öğrenci kulüp etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler yürütülmekte, sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve kulüpleri çalışmalarını S.K.S. Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütürler.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Öğrencilerimizin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına olanak sağlanması, gerek sağlık, gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla çalışmalar yapar.

S.K.S. Daire Başkanlığı’nda öğrenci kulüp etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler yürütülmekte, sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve kulüpleri çalışmalarını S.K.S. Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütürler.