Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri

İstanbul Arel Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Sağlık Birimi, çalışanların ve öğrencilerin kişisel sağlık sorunlarını hasta hakları çerçevesinde özenli, titiz ve gizlilik içinde yürütmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı gibi, "Sağlık; bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir" felsefesinden hareket ederek kurulmuştur.

Üniversitenin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ve personelin doğrudan sağlık merkezine başvurarak ücretsiz  muayene edilip, gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile yürütülmektedir.

Üniversite öğrencileri ve personelinin her türlü muayene ve acil yardım hizmetleri ücretsiz yapılmaktadır.

Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere nakil sağlanmaktadır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

  • Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda birimlerinde çalışan personelimizin taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.
  • Kişisel başvurularda dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilip, gerekli önerilerde bulunulmaktadır.
  • Periyodik personel muayeneleri ve işe girişlerle ilgili sağlık muayeneleri yapılmaktadır.
  • Bünyesinde yapılan sağlıkla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları web sitesinde ayrıca duyurulmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

İstanbul Arel Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Sağlık Birimi, çalışanların ve öğrencilerin kişisel sağlık sorunlarını hasta hakları çerçevesinde özenli, titiz ve gizlilik içinde yürütmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı gibi, "Sağlık; bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir" felsefesinden hareket ederek kurulmuştur.

Üniversitenin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ve personelin doğrudan sağlık merkezine başvurarak ücretsiz  muayene edilip, gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile yürütülmektedir.

Üniversite öğrencileri ve personelinin her türlü muayene ve acil yardım hizmetleri ücretsiz yapılmaktadır.

Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere nakil sağlanmaktadır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri