Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sevgili Öğrenciler,Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne hoş geldiniz.

Dünya tekerleğin icadından bu yana bir küreselleşme süreci yaşamaktadır. Ancak süreç; bilim ve teknolojik gelişmelerle hızlanmış, fiziksel anlamda değil ama Dünya küçülmüş, her şey, her yer bilinir ve ulaşılabilir olmuştur. Bilginin hızı, miktarı, niteliği artmış bilgiye ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Bu nitelikleriyle küreselleşme; rekabeti artırmış, başarılı olmak; bilgiye hızlı ulaşmayı, kullanmayı, isabetli karar vermeyi ve herkesten önce etkin ve verimli bir uygulamayı gerektirmiş, uzmanlığın önemi artmış, Küresel Dünya; uzmanlığa ek nitelikler, ek görev ve sorumluluklar yükleyerek onu yeniden tanımlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde; eğitim ve öğretim hizmetlerinin temel amacı belirlenirken, uzmanlığın küresel tanımındaki söz konusu nitelikler esas alınmış, buna göre; sorumluluklarının bilincinde, kendine güvenli, gerekli eğitim ve bilişim teknolojileri ile donanımlı, araştıran, sorgulayan, geleceği algılayan, yabancı dil, sosyal ve kültürel iletişim becerilerine, rekabet gücüne, kimlik ve etik değerleri ile güvenilen bir kişiliğe sahip uzman yöneticilerin yetiştirilmesi hedef alınmıştır. Dünya artık tüm sektörlerde bu yönetici modelini aramakta ve onlarla çalışmaktadır.

Kaldı ki; küresel gelişmeler, sadece uzmanlığın tanımını değiştirmekle kalmamış, geleneksel yönetim tekniklerini, usul ve yöntemlerini, kavramalarını, hatta ilkelerini ve metedojilerini de değiştirmiş, yöneticilerin bu değişimlere, hızlı ve etkin olarak uyum göstermesini gerektirmiştir. Bu nedenle; uzmanlıkta ek kişisel nitelik ve değerlerin aranması öngörülmekte, diğer bir ifade ile; yöneticilerin söz konusu gelişmelere ve değişimlere karşı sadece uyumlu olmaları değil, esnek, sabırlı, dayanıklı, istekli ve azimli olmaları beklenmektedir.

Sevgili öğrenciler; Tüm bu süreçler aslında bir bilincin oluşmasını , sorunların belirlenmesini, tanımlanmasını, çözümlenmesini ve bu hedefler için hangi bilgiye, hangi donanıma, maddi ve moral üstünlüklere sahip olunması gerektiğini göstermektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sizlerin sahip olmanız gereken bu niteliklerin, değerlerin ve bilincin kazanılmasına yönelik bir amaçla yapılandırılmış, en üst düzeyde eğitim, öğretim hizmetini sunacak nitelikte, yüksek bilgi ve deneyime sahip, profesyonel ve seçkin akademik kadrosu ile hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Enstitümüz söz konusu başarısıyla gururlanmakta, bu başarıyı paylaşmak üzere aramıza katılmanızdan da onur duymaktadır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Vekil Müdürü